Gemeente Bergen op Zoom krijgt steeds meer vragen over haar afbrekende beleid

Geacht college, geachte raad,

Het voornemen om Blokstallen 3 te verkopen heeft bij ons tot grote ongerustheid geleid.

Vanaf 1987 hebben wij een collectie historische kostuums opgebouwd die inmiddels meer dan 2000 stuks beslaat. Deze worden standaard gedragen in de immer drukbezochte openluchtspelen van Stichting De Vierschaar en tijdens de Jeugdmonumentendag. Daarnaast zijn ze tegen schappelijke tarieven beschikbaar voor allerlei andere Bergse organisaties. Zo waren de Vestingstedendagen in Bergen op Zoom mede mogelijk dankzij onze kleding. Ook werken wij nauw samen met het Markiezenhof en vervaardigen daarvoor kostuums.

Vanaf 2000 zit de Stichting Historische Kostuums in een gemeentelijke accommodatie. Eerst in het Klein Arsenaal en nu, na een tussenjaar, sinds 2016 op de 1ste verdieping in de Blokstallen. Wij hebben altijd de gevraagde huur betaald en ons nooit tot de gemeente gewend om subsidie. Dit was mede mogelijk omdat wij extra inkomsten (gemiddeld per jaar ca. € 5.000,-) konden genereren via verhuur van de merendeels door onszelf vervaardigde kostuums aan derden, zelfs tot over de provincie- en landsgrenzen. Dankzij onze website zijn wij tot ver in den lande en erbuiten bekend.

Onze huidige ruimte beslaat 200 m2: voor opslag van de kostuums, het gereedmaken voor uitleen en paskamers. Daarnaast maken we gebruik van een gedeelde atelierruimte waar onze kostuums gemaakt en hersteld worden van 64 m2 en een gedeelde natte ruimte voor de wasmachine en de droger. Ten aanzien van de atelierruimte: hier zijn wekelijks 14 vrijwilligers gedurende 6 uur bezig met het (ver)maken van onze kostuums uit diverse periodes van de geschiedenis. Die keuzemogelijkheid maakt Stichting Historische Kostuums ook zo uniek in ons land.

In het overleg via Teams op 2-11-2020 met de wethouders Jacobs en Van de Velden is geopperd dat de opslag van de Blokstallen naar het Eventum zou kunnen. Nu het Eventum evenwel ook in de verkoop gaat valt deze ruimte, zo die al eenvoudig geschikt te maken is, af als alternatief. Indien wij de Blokstallen moeten verlaten en er alleen een beperkte opslagruimte beschikbaar komt, brengt dat de verhuurmogelijkheid in het gedrang en daarmee onze huurverplichtingen. Zonder geschikte alternatieve ruimte na 1 juli 2021 valt het doek voor Stichting Historische Kostuums. Wat in 33 jaar met eigen handen door onze vrijwilligers is opgebouwd zal dan in een klap verloren gaan. En wat eenmaal verloren is, kan alleen met heel veel moeite en meerkosten weer worden opgebouwd. 

Blokstallen 3 4611 WB Bergen op Zoom T 0164 – 239734 E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Dit heeft niet alleen consequenties voor ons, maar ook voor Stichting Jeugdmonumentendag, Stichting De Vierschaar, Het Markiezenhof en andere organisaties die tijdelijk een historisch kostuum nodig hebben. Zij zullen elders tegen veel hogere kosten moeten aankloppen. Indien u zich pas in de loop van 2021 wilt beraden over een toekomstvisie en alsnog tot de conclusie komt dat u de historie van onze stad wilt uitdragen, dan kan het al te laat zijn om nog over onze uitgebreide historische collectie te beschikken.

Wij hopen dat u na ampele overwegingen tot de conclusie zult komen dat deze voorziening voor onze historische stad behouden moet blijven en een daarbij passend besluit zult nemen. Graag gaan wij tijdig hierover in overleg met u.

Bestuur Stichting Historische Kostuums

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Josita Delhez, voorzitter

Carla Nelisse, secretaris

Ria Weyts, contactpersoon huisvesting