Hedenochtend stond er een artikel in BNdeSTEM

Abusievelijk stond er in de kop dat ZZP'ers zich zorgen maakten.

Echter het plaatje was breder, ja zeker waren er ZZP'ers, zelfstandigen, die hun beroep gevonden hebben in de cultuur sector. Maar er hadden zich ook verontruste burgers aan deze groep toegevoegd, zoals ik. Het statement wordt er allemaal niet minder op:

Aan de inwoners en bestuurders van de gemeente Bergen op Zoom, 

 

Onze gemeente heeft een rijk cultureel leven. Er is voor elk wat wils. Makers en bedenkers, oud en nieuw talent, liefhebbers en professionals zorgen voor een bruisende creatieve gemeente. 

Daar is een stevig fundament voor nodig. Dat fundament staat nu onder druk. 

Door de coronacrisis is het culturele leven in Bergen op Zoom nagenoeg tot stilstand gekomen.  De financiële situatie van onze gemeente zorgt voor ongerustheid en onduidelijkheid. 

Met dit pamflet willen wij onze zorgen uiten over de toekomst van de culturele en creatieve sector in Bergen op Zoom. Wij pakken de handschoen op om die toekomst veilig te stellen.

Hard snijden brengt onherstelbare schade toe en leidt tot grote verschraling. Wat we nu nodig hebben is een duidelijke visie op onze culturele toekomst.  

Een toekomst met een goede culturele infrastructuur, waarbij het draait om creativiteit en ontwikkeling van talent. Om educatie en samenwerking. Om uitstraling van de stad. Een toekomst met oog voor de sociale en economische waarde van cultuur.

 

Kortom, een toekomst waarin Bergen op Zoom blijft bruisen!

 

Wij, makers en zelfstandigen in de culturele sector in Bergen op Zoom, maken ons zorgen. Wij doen een oproep om mee te denken over de culturele toekomst van onze stad !

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Over die visie haeb ik het al eerder gehad. Ik kon het dan ook niet laten om een antwoord te geven op een ingezonden brief van een bezorgde Bergenaar. Die ging mijns inziens te veel in op slechts de gebouwen. Maar ons probleem ligt veel breder. In mijn reactie, heb ik ook de gemeente meegenomen. Er kunnen gewoonweg niet genoeg signalen op het stadskantoor binnenkomen!

 

Hoi H.,

 

In ieder geval dank voor je bezorgdheid. Het is weer een signaal naar onze bestuurders dat er veel vragen zijn bij het huidige beleid.

Naar mijn bescheiden mening gaat het echter niet louter over de gebouwen. Ja ze zijn een onderdeel van de bezuinigingswoede van ons zakelijk college, en ja als er een aantal panden uit onze (Bergse) handen verdwijnen, dan raken we een deel van onze geschiedenis, een deel van de ziel van de stad, kwijt.

Maar die gebouwen zijn slechts één onderdeel van een heel paniek-achterig beleid.

 

Jouw suggesties aan het college gaan over die gebouwen, allereerst de opbrengstmogelijkheid. Jij begint al met invulling. Behalve dat gebouwen niet alleen bestaan omtrent mogelijke verkoopopbrengst, is jouw invulling ervan erg persoonlijk. Het kermismuseum niet in het Markiezenhof? Hmm, is er geen plaats voor? Staat het andere, meer succesvolle, invullingen in de weg? Dat zouden argumenten zijn, niet ons persoonlijke idee of dat het er nu wel of niet thuis hoort. Persoonlijk vind ik van wel, maar dat is niet relevant.

 

Jouw oproep aan Bergenaren om minder zeurderig te zijn en juist mee te gaan denken, vind ik een beetje te kort door de bocht en behoorlijk wat tekort doen. Er zijn allerlei initiatieven geweest en worden nog steeds opnieuw vorm gegeven. Het is tot op dit moment zo dat ons "zakelijke" college nog weinig tot geen oor heeft weggelegd voor al de suggesties, ideeën of zelfs vragen om constructief mee te mogen denken. Maar wellicht zijn deze initiatieven aan jou voorbij gegaan. Een hoop burgers, individueel of via "samenklontering", hebben hun grieven geuit. En dat is goed, zoals ook jouw brief een goede zaak is om continue ons ongenoegen te laten blijken. 

 

Door ons te focussen op slechts de gebouwen, doen we mee in een vicieuze cirkel, waarbij we slechts bezuinigen om uit de schulden te komen, om er alleen maar achter te komen dat we later weer moeten bezuinigen, zolang we ons geen mogelijkheden bedenken om juist geld te gaan genereren. Nee, kijk inderdaad naar die stip op de horizon, waar wil je als stad over 20, 30, 50 jaar er meer staan. Bekijk hoe we een verdienmodel kunnen opstellen door zoveel mogelijke partijen uit onze gemeenschap daarbij te betrekken. En ja, kijk dan in dat kader ook kritisch naar de kosten. Je zult zien dat bepaalde kosten opbrengsten genereren die ver boven de kosten liggen. (denk aan cultuur subsidies) Andere kosten zijn de bekende molenstenen rond je nek, maak daar keuzen in.  Als we naar het onderhoud kijken, er zijn al initiatieven zoals het Hertenkampje te Halsteren, waar de burger deze taken op zich wil nemen. Dat is met meer zaken te verwezenlijken, wat betreft de (nieuwe, want de oude zijn op het slopen na helemaal naar de ...) bouwkoten, hier is qua een aantal onderhoudstaken best een aantal afspraken te maken met de bouwclubs. Dus, door creatief te denken, ook naar de maatschappelijke mogelijkheden, kun je behoorlijk wat in kosten minderen zonder die gebouwen te verkwanselen. 

 

Bovendien moet de gemeente verder denken dan alleen het gemeentepotje, het eigen budget. Als je namelijk om dat potje te redden de stekker trekt uit heel veel sociale evenementen, dan sterft een groot deel van de stad qua horeca en middenstand. Moet je eens zien hoeveel mensen een uitkering gaan aanvragen. Hoe dat ineens een enorme aantasting van het beschikbare gemeentebudget betreft. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de sterk verminderde aantrekkelijkheid voor bedrijven om in onze gemeente te willen investeren. Gaan we dan weer zo'n gigantische bezuinigingsoperatie in? Gaan we dan weer bezittingen zoals monumentale panden in de uitverkoopdiscussie gooien?

 

Persoonlijk vind ik dat de externe wijze mensen, onze stad alleen maar verder naar beneden drukken. Hun taak is immers om zo snel mogelijk de begroting kloppend te krijgen en een start te maken met een vermindering van de schuld. Dat is een op de korte termijn gericht taakgebied. Ze zullen dan ook binnen enkele jaren hooguit weer weg zijn. Hun resultaat is de start voor een nieuwe periode bergafwaarts voor onze stad. Want met al dat zogenaamde vet dat zij wegsnijden om hun korte termijn resultaat te halen, halen ze de ziel en de toekomstkansen voor onze stad uit de vergelijking. Zij denken niet in mogelijkheden, zij werken niet aan een toekomst, niets van dit alles. Daar liggen de problemen. Hun visie op cultuur is dat dit kosten zijn. Oost-Indisch doof voor de vele inkomsten die met name de cultuur sector genereert in Bergen op Zoom als je alleen nog maar naar de grote evenementen kijkt. Laat deze eens vervallen en je schrikt wat er overblijft; een slapend provinciestadje dat noch werk, noch investeringen, noch jeugd aantrekt; een krimpend stadje dus dat langzaam wegkwijnt. 

 

Bergen op Zoom heeft, net als iedere stad, te maken gehad en nog steeds met een financiële crisis en de naweeën, daarnaast de enorme impact van de corona crisis. De beslissing van de landelijke overheid om steeds meer taken (lees ook kosten) over te hevelen naar de gemeentelijke overheden, heeft ook geen goed gedaan. Daarnaast heeft onze stad te lijden gehad (en nog steeds?) van politici die in hun bewijsdrang en ego geilheid enorm foutieve en dure beslissingen genomen hebben. Dat is dus het punt waar we staan, en daarom is juist nu een toekomstvisie enorm belangrijk. Mijn hoop is dat we deze kunnen vinden en een dusdanig bestendig beleid kunnen bepalen, die niet door elke politieke wisseling van de wacht weer in de Vest wordt gegooid omdat men in een wedstrijdje ver pissen het eigen gouden ei probeert te leggen.

Ik hoop ook dat onze burgervader er in slaagt om politiek weer met de maatschappelijke bewegingen en organisaties te laten communiceren. Dat er een breed gedragen consensus ontstaat waarbij transparante communicatie en samenwerking voorop staan.

 

We waren en zijn als stad rijk aan historie, aan Bourgondische elementen, aan prachtige monumentale panden, pleinen en straten, aan cultuur en aan al die vrijwilligers die hun beste beentje voorzetten, telkens weer. Koester dit, en neem dat op in je visie en je plannen richting toekomst. Afbreken en wegsaneren is gemakkelijk. Probleem is dat het nooit meer terugkomt, mocht je er later achter komen dat die beslissing niet zo best was. Ik haal nog steeds het voorbeeld van het slopen van de vestingmuren aan. Waren die er nog geweest, hadden we nog meer stadspoorten, Bergen op Zoom was de meest fenomenale vestingstad van Nederland geweest, met internationale allure.  Door ego gevoede politieke beslissingen is dat stuk historie weggevaagd. We staan nu op zo'n zelfde kruispunt. Denken we niet verder dan onze neus lang is door het navelstaren naar de enorme schulden? Verkwanselen we historie, cultuur en potentie?  Of zeggen we nu: Nu een moment stilstaan, de toekomst van onze stad bepalen, met inspraak en input van alle geledingen in onze Bergse maatschappij. Laat de heren en dames als "wijze mensen" van het college en de raad vormgeven en werk samen aan de toekomst. Zet een Bergen op Zoom op de kaart waar we met zijn allen trots op zijn, waar het de moeite waard is om te leven, te werken omdat de stad toekomst heeft. Waar we willen vertoeven, ons laven en amuseren omdat onze stad ziel heeft. Bergen op Zoom een stad die leeft!

 

Enfin, dat is mijn droom en mijn vijf centen, voor wat het waard is.

 

Heer H., dank voor je zorgen, je meedenken en het signaal aan onze notabelen.

 

Respect en met vriendelijke Bergse groet

 

Sonn Franken