Samenwerking Jan Tinbergen College en Natuurpodium

Vandaag,  woensdag 18 november om 15.00 uur wordt op het schoolplein van Jan Tinbergen College de samenwerking tussen de school en Natuurpodium bekrachtigd. Leerlingen in het bèta-traject (JTECH, MavoToDo) zetten jaarlijks hun tanden in een lokaal natuur- of duurzaamheidsvraagstuk. Ze onderzoeken het probleem en gaan zelf oplossingen bedenken. 

De leerkrachten van Jan Tinbergen College (JTC) zijn enthousiast over de samenwerking. Hans Mulder (JTECH): “In deze projecten krijgen leerlingen alle kansen om zich te ontplooien.”  Ook projectleider Maarten Rutten van het Natuurpodium is blij met de structurele samenwerking: “We geven leerlingen de kans mee te denken over dilemma’s die spelen in hun eigen leefomgeving.”

 

Binnen JTECH en MavoToDo wordt gezocht naar bestaande vraagstukken waar leerlingen mee aan de slag kunnen. Tijdens hun projecten leren ze buiten het klaslokaal en komen in aanraking met overheden, ondernemers en bewoners. Ze vergroten hun kennis over de lokale omgeving en oefenen hun vaardigheden zoals samenwerken, kritisch nadenken en presenteren. 

 

Het Natuurpodium beschikt over een portfolio aan projecten Natuur & Duurzaamheid waar de docenten uit kunnen kiezen. Op dit moment zijn de leerlingen van JTECH-3 bezig met het project Ecotoerisme, waarin het actuele vraagstuk natuurbescherming vs. recreatie centraal staat. Andere projecten zijn bijvoorbeeld Snoeproutes (zwerfvuil tussen school en supermarkt) en Natuur in de Stad (leefgebied voor dier & plant in de stad).

 

Bij het Provinciaal Landschap De Brabantse Wal en in heel West-Brabant hoort een robuust programma natuur- en duurzaamheidseducatie. In deze tijd, waarin de ene crisis de andere in snel tempo opvolgt, gaat het inmiddels om meer dan “alleen” natuurbeleving door kinderen, de belangen gaan verder dan dat. Veel organisaties zijn op het vlak van duurzaamheid en natuur op zoek naar samenwerking en verbinding om hun doelstellingen te realiseren. Deze samenwerking is een nieuwe bouwsteen in het regionale netwerk.

 

De samenwerking wordt bekrachtigd door rector Charles van Wettum en directeur Robert Deliën.