Het is een pracht van een monumentaal pand, een waar Bergen op Zoom trots op mag zijn en een echte blikvanger voor de stad.

Terecht dat dit pand goed onderhouden wordt!! 

Maar toch verbaasde ik me over een bericht in de krant. Ik knipperde even met mijn ogen, het stond er echt: ‘Voor panden waarvan de gemeente eigenaar is, zoals het oude stadhuis, hebben wij de plicht om die in stand te houden. En dus ook om het onderhoud uit te voeren,’ aldus woordvoerder Erwin Stander. In het 10 jaren onderhoudsplan is alles benoemd en er is geld voor opzij gezet: ‘Er is een potje.’ 

Het gaat hier over een schilderbeurt van het oude Stadshuis. Natuurlijk hebben ze gelijk. Door het reguliere onderhoud tijdig uit te voeren, voorkom je verval en extra onkosten aan een pand. Preventief onderhoud noemen ze dat.

 

Maar waarom krijg ik hier weer een hypocrietig gevoel bij? Nou, omdat bij voorbeeld de Stadsschuur of de bouwkoten al jaren geen onderhoud kennen. En was er al een potje gereserveerd geld voor nieuwbouw van 4,3 miljoen euro, dat is ondertussen gewoonweg verdwenen. En ja het klopt, als je geen onderhoud uitvoert net als bij die panden waar de bouwclubs onderdak vinden, dan ben je nu veel meer geld kwijt als je ze nog wilde renoveren.  Maar nee, want zit er toevallig niet cultuur in en zijn die bouwers toch maar gewoon een stelletje hobbyisten? 

Nee, zo langzamerhand wordt het steeds duidelijker dat Bergen op Zoom met twee maten meet.

Dit signaal van erg verkeerde communicatie volgt op een week waarin de verkwanseling van Bergse gebouwen werd aangekondigd. Waarna later schoorvoetend wat algemene extra informatie ons werd toegefluisterd. Nee, een pand als de synagoge? Daarvan hebben we de intentie dat de museumfunctie blijft. Ik hoor het de woordvoerder al zeggen. Damage control noemen ze dat in het bedrijfsleven als de achterban verkeerd reageert op een persbericht.

 

Er worden zo langzamerhand twee dingen echt duidelijk. 

1.       De schuldenlast van onze stad Bergen op Zoom hangt als een anker van formaat Titanic om de nek van elke bestuurder van deze stad. In paniek komt men tot beslissingen die op korte termijn een oplossing moeten bieden. Omdat er totaal geen visie aan die beslissingen ten grondslag ligt, EN omdat we een aantal buitenstaanders binnen hebben gehaald die dit slechts als een tijdelijke tussendoor klus zien met als eindresultaat een iets kleinere schuldenlast, word de kracht en de ziel van onze stad de nek omgedraaid. Onherstelbare schade waarvan de tijdelijke krachten van het college niets zullen ondervinden, omdat ze ondertussen al lang weer vertrokken zijn.

2.       De kunst-, Cultuur-  en Muzieksector wordt beschouwd als niet serieuze partij, slechts een stel hobbyisten, die dus keer op keer de klappen op moeten vangen van het maniakale beleid van bestuurders die al decennialang zelf voor al die schade hebben gezorgd. Er vindt geen enkele gezonde vorm van communicatie met deze groep mensen en organisaties plaats. Alleen als het publiek, de burgers van onze stad, te luid worden in hun statements, wordt er voor de vorm een soort van luisterend oor geboden. Wat vervolgens weinig of niets oplevert. Als de “roerselen” zijn bedaard, gaat men weer verder alsof er niets aan de hand is.

 

Graag wil ik een brief van de BSD laten zien. Dit alleen maar om aan te tonen hoe krom de communicatie van onze gemeente is, hoeveel vragen het oproept en je doet denken dat er hier iets vreemds aan de hand is:

 

Bergen op Zoom, 5 november 2020

 

 

Geacht college, 

De fractie van de BSD is blij dat er ontwikkelingen zijn op het voormalig Mazairacterrein, maar heeft wel de volgende bedenkingen en vragen.

 

Sinds de sluiting begin 2015 heeft het leegstaande complex te koop gestaan.

De BSD fractie is bekend met het feit, dat de afgelopen jaren zowel eigenaar als ontwikkelende partijen niet stil hebben gezeten en dat er met regelmaat is geïnformeerd naar de mogelijkheden voor herontwikkeling op deze locatie.

Het antwoord op deze verzoeken (enkele zijn ons bekend) was steeds hetzelfde, te weten: deze locatie is voorlopig nog niet in beeld voor herontwikkeling. Met andere woorden, wacht maar rustig af.

De eigenaar moet wát blij zijn geweest toen hij het voor 1 miljoen euro kon verkopen (ongeveer de prijs van twee binnenstadswoningen).

 

Verbaasd waren wij dan ook, gezien de langdurige voorgeschiedenis van stilstand, dat er plotsklaps een kant en klaar plan werd gelanceerd van 85 appartementen (grondprijs per appartement slechts € 12.000).

Ook de commissie Ruimtelijke Kwaliteit was verbaasd en vroeg zich af welke visie er onder dit plan lag. Welnu die was er niet want deze locatie was voorlopig nog niet aan de beurt voor herontwikkeling. Naast de euforie van een mooi nieuwbouwplan zijn er natuurlijk de  vraagtekens die plaatselijke en regionale ondernemers zetten bij de wijze waarop dit plan met stoom en kokend water tot stand is gekomen. 

-          De fractie van de BSD wil dan ook graag van uw college weten of het haar bekend was dat er meerdere belangstellenden voor deze ontwikkeling waren en zo ja waarom uiteindelijk is gekozen voor het relatief onbekende ingenieursbureau AKM. 

-          De ontwikkeling zou de aftrap zijn voor een herstructurering van de hele buurt. Kan het college uitleggen hoe dat er dan uit gaat zien, want tot nu toe ontbreekt het aan elke visie. 

-          Hoe kan AKM rekening houden met de herontwikkeling van Plein 13? Er is geen herontwikkeling van Plein 13. 

-          Hoe verhoudt een en ander zich tot de Provincie? Die gaan toch samen met de gemeente de herontwikkeling bekijken, als die er ooit komt? 

-          Hoe kan uw college instemmen met twee flats die zelfs hoger zijn dan de flats aan de Heijningen?

 

In afwachting van uw reactie,

Namens de BSD-fractie, 

P. Juten

L.H. van der Kallen,

 

 

Deze brief laat niets aan duidelijkheid over, wat wordt er nu wel verteld en wat niet? Welke ‘tussenafspraakjes” worden er gemaakt en is er hier sprake van “verborgen handel”? 

Ik wil een oproep doen aan alle Bergenaren, laat me weten wat jullie er van vinden?

Wat vind je van beslissingen als het verkwanselen van echte Bergse panden met een (monumentaal) verleden dat we moeten koesteren?

Wat vinden jullie er van dat onze Kunst-, Cultuur-, Muzieksector constant als niet volwassen beschouwd worden, waarbij al deze organisaties, professionals en vrijwilligers geschoffeerd en gekort worden terwijl juist zij veel geld binnenhalen in onze stad met al die mooie evenementen.

 

Geef je reactie op Facebook of via de email op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wellicht kunnen we die bundelen en richting politiek sturen. Zo geven we hen een signaal hoe wij er over denken. Een signaal dat we met de verkiezingen in Bergen op Zoom nog eens kunnen herhalen!