Stichting Bevrijding Brabantse Wal stuurde ons het volgende bericht:

Najaar 2019 stond de Brabantse Wal, binnen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, bol van de activiteiten in het kader van de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding.

Op velerlei wijze werd uiting gegeven aan de gebeurtenissen die in 1944 leidden tot de bevrijding van onze regio.  

Door zeer velen werden vorig jaar foto’s gemaakt van georganiseerde momenten die een relatie hadden met 75 jaar bevrijding.  Een greep daaruit is door de Stichting Bevrijding Brabantse Wal verzameld in een boekwerkje. Dit boekje wordt ter beschikking gesteld aan de vrijwilligers die ons bij die activiteiten behulpzaam waren.

Voor andere belangstellenden is dit boekje in digitale vorm in te zien op de homepage van onze website: www.bevrijdingbrabantsewal.nl 

Ook bijdragen van BoZinBeeld.nl in personen van Bastin van Elzakkers en Sonn Franken staan in dit fraaie boekje.

Nog even terugkijken op wat mooie momenten?

https://www.bozinbeeld.nl/5930-75-jaar-bevrijding-in-de-canadalaan

https://www.bozinbeeld.nl/5936-groots-defile-ter-ere-van-75-jaar-bevrijding

https://www.bozinbeeld.nl/5938-herdenking-75-jaar-bevrijding