Bergen op Zoom zinderde op zijn grondvesten.

Wat wil je ook als er zoveel militair vertoon te zien en te beleven is. Het hele weekend was het al heel druk. Er waren veel mensen van buitenaf, natuurlijk ook veel Canadezen. De zaterdag spande de kroon. Canadese troepen trokken de Grote Markt op en de bevelhebbers klopten aan op de voordeur van het stadhuis. Burgemeester Petter zelf deed open en begroette de troepen hartelijk, een teken dat hij ze vertrouwde. Daarop inspecteerde hij samen met de commandant de buitenlandse troepen. Het was de intrede van de ceremonie die tot het officiële defilé leidde. De Grote Markt was in de tribunes gehesen. En waar men kon staan, volgde de ene rij na de andere tot mensen wel zes rijen dik stonden te kijken wat er allemaal voorbij kwam. Naast de Canadese troepen, ook allerlei onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht, veel muziekkapellen, maar ook Wachtpost XIII en Odiles Rapid. De meeste handen vonden elkaar toen de oude vehikels voorbij kwamen. Tanks, motoren, jeeps en vrachtwagens van allerlei pluimage. Het was een buitengewoon fraaie en indrukwekkende parade.