Coronamaatregelen als oorzaak, dit trieste bericht kregen wij binnen:

 

De voorbereidingen voor de 39e herderstocht waren nog in een pril stadium. Helaas heeft de ‘Herderstocht Bergen op Zoom ‘ het besluit moeten nemen dat  er voor dit jaar geen tocht te realiseren is met inachtneming van de juiste maatregelen. 

De schapen van de stal hadden er vermoedelijk geen last van, zij zijn familie en mogen lekker bij elkaar staan, maar de herders wel. In het bos op een donker pad met anderhalve meter afstand van elkaar is het lastig manoeuvreren en zouden we zo maar ‘herders’ kwijt kunnen raken. Dit jaar blijft de stal dus op stal en zal er geen tocht door het bos zijn.

Wij hopen alle herdertjes en herderinnetjes volgend jaar te mogen begroeten bij onze 39e herderstocht op 19 december 2021.

Met vriendelijke groet,

Sjef de Wit

PR 

Herderstocht BOZ