Bij het maken van die plannen vraagt een stroom van reacties en vragen die bij de stichting binnen komen de aandacht.

De vragen en reacties hebben alles te maken met de actuele ontwikkelingen. Stichting Sint Nicolaas geeft duidelijkheid van zaken. In mei ontvingen wij van inwoners en van de media vragen of en hoe het Sinterklaasfeest in onze gemeente door zou gaan. De maatregelen rondom het coronavirus, verklaarde de onzekerheid. De start van de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest viel dit jaar samen met het invoeren van deze maatregelen. Vanaf het begin is daarom ingezet op het voorbereiden van diverse scenario’s voor de evenementen die inmiddels horen bij het Sinterklaasfeest. Zo is dat op dit moment nog.

Welkom voor Sint en pieten

Het betekent dat we Sinterklaas en zijn pieten ook dit jaar in Bergen op Zoom ontvangen. Of dat met een groot publiek op de loswal kan is de vraag. Daarom ligt er ook een ander plan klaar. Zo geldt dat ook voor de andere evenementen. We ereiden alternatieven voor en er zijn hele nieuwe ideeën. Het Sinterklaasfeest zal anders zijn, maar niet minder verrassend.

Uiterlijk van de pieten

De actualiteit brengt ook de emoties rondom het uiterlijk van de pieten in een stroomversnelling. De stichting ontvangt hierover veel reacties. Het zijn reacties van inwoners op persoonlijke titel, van basisscholen en van andere samenwerkingspartners van Stichting Sint Nicolaas. Zij hebben veel waardering voor de sinterklaasactiviteiten van de stichting en dragen het feest een warm hart toe. Maar wel spreken zij de wens uit om het uiterlijk van de pieten mee te laten veranderen met het uiterlijk zoals elders in ons land gebeurt. Ook eigen medewerkers van de stichting laten aan het bestuur weten, dat zij gevoelsmatig problemen hebben met de traditionele manier van schminken.

Reacties intern en extern

Gezien deze interne en externe reacties en de impact van de discussie rondom ‘black lives matter’ op de samenleving verwacht het bestuur dat dit de gevoelens van een steeds groter wordende groep mensen weergeeft. Het uiterlijk van de pieten wordt door hen als kwetsend en pijnlijk gezien. De landelijke ontwikkeling lijkt ook in de regio steeds meer een rol te spelen. 

Besluit

Het is daarom dat het bestuur nu de beslissing neemt, om het uiterlijk van de pieten aan te passen. We stappen af van de traditionele manier van egaal donker schminken en van uitsluitend kroesharen. We geven de pieten een uitstraling die past bij de nostalgie van het Sinterklaasverhaal; de Sint brengt cadeautjes, de pieten brengen die door de schoorsteen bij de kinderen en worden zwart van het roet.

Tijdsgeest

Al in een eerder stadium deed Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom onderzoek naar de mogelijke aanpassingen in het uiterlijk van de pieten. De verandering die we nu doorvoeren is niet anders, niet meer en niet minder als het resultaat van eerder onderzoek. Wel brengt de actualiteit deze verandering in een stroomversnelling. Het bestuur realiseert zich dat deze aanpassing voor de een aansluit bij de eigen gevoelens en voor de ander (nog) niet. Het is de tijdsgeest die deze aanpassing vraagt en de stichting hoopt op het begrip van haar publiek. Woensdag 15 juli zijn de medewerkers van de stichting als eersten op de hoogte gebracht.

Feest!

Stichting Sint Nicolaas heeft er alle vertrouwen in, dat de nieuwe plannen er vooral toe bijdragen dat de kinderen een fantastisch Sinterklaasfeest kunnen beleven. Op maandag 9 november gaan we daarmee van start. Dan is de eerste uitzending van Studio Pepernoot. Studio Pepernoot bestaat dit jaar 10 jaar, dus dat is extra feest!