De arbeidsmarkt schreeuwt om goed geschoold technisch personeel.

Reden waarom het kabinet 400 miljoen euro uittrekt voor beter techniekonderwijs. Een sterk vmbo moet voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt zorgen, is het idee achter de subsidie. Kartrekker in de regio Brabantse Wal is het vmbo-onderwijs, waarbij de vmbo-scholen in de gemeenten Bergen op Zoom , Steenbergen en Woensdrecht het voortouw nemen. 

Van die 400 miljoen komt vanaf 2020 tot 2024 3.850.000 euro naar het onderwijs op de Brabantse Wal. Het geld is onder andere bedoeld voor de ontwikkeling van een rijk activiteitenprogramma en nieuwe lesprogramma’s. Zowel op het vmbo-onderwijs als op het basisonderwijs. Met als doel techniek aantrekkelijk maken voor de jeugd. Samenwerking met het bedrijfsleven is daarvoor cruciaal. 

Het projectplan ‘Sterk Techniekonderwijs’ voor de regio Brabantse Wal is goedgekeurd door het Ministerie van OC&W.  Met de goedkeuring voor het regioplan gaan onderwijs, bedrijven en gemeenten op de Brabantse Wal nog nauwer samenwerken om technisch/technologisch opgeleid personeel voor de regio een forse impuls te geven. 

Techniek en technologie spelen in de toekomst een cruciale rol in de ontwikkeling van economische bedrijvigheid in de regio. Daar zijn goed opgeleide en gemotiveerde mensen voor nodig. Met het huidige aantal leerlingen dat voor een technische opleiding kiest, zijn er al te weinig arbeidskrachten om de vacatures in te vullen en ook in de toekomst zal de vraag naar technisch/technologisch personeel aan de orde blijven. 

In het regioplan Brabantse Wal wordt een nadrukkelijke verbinding gezocht met de bedrijven in topsectoren. Zij worden gezien als de kurk waarop de economie zal drijven en zij zorgen voor veel en hoogwaardige banen. Op de Brabantse Wal hebben zich bedrijven gevestigd die werkzaam in de topsectoren Biobased/Agrofood, Logistics en Maintenance. 

Het doel van sterk Techniekonderwijs is jongeren in basisonderwijs en voortgezet onderwijs veel in contact te brengen met en ervaring op te laten doen binnen de bedrijven en de fundamentele sectoren bouw/metaal/installatietechniek/procestechniek. Zo brengen we techniek meer in beeld bij de toekomstige vakmensen. Met het middelbaar beroepsonderwijs samen worden aantrekkelijke en uitdagende technische leerroutes ontwikkeld om jongeren een goede opstap te geven naar de technische beroepen.