Op zondag 28 juni vindt er in de St. Gertrudiskerk vanaf 14.00 uur een plechtige eucharistieviering plaats met als thema: ‘Een nieuwe belofte’.

Deze viering komt in de plaats van de jaarlijks gehouden Maria Ommegang die we als dankstoet in Bergen op Zoom kennen, op de laatste zondag van juni. Onze lokale ZuidWest-TV zendt de viering in de kerk rechtstreeks uit.

 

De belofte

Kapelaan Ooijens had in 1942 dankbaarheid aan Maria voor ogen toen hij, middenin de oorlogstijd, beloofde om jaarlijks een Maria Ommegang door de stad te laten trekken als Bergen op Zoom voor grote verwoestingen gespaard zou blijven. Omdat dat zo verliep, trok er in 1945 een Maria Ommegangstoet door Bergen op Zoom. De belofte van die kapelaan is in al die jaren daarna steeds in stand gehouden. In 2019 trok de 75e Maria Ommegang in onze stad met als jubileum-jaarthema: ‘Een belofte die doorgaat’. Overheidsmaatregelen die vanwege corona zijn genomen, maken het dit jaar onmogelijk om onze vertrouwde stoet, traditioneel op de laatste zondag van juni, door Bergen op Zoom te laten trekken. Binnen de beperkte mogelijkheden van wat wél toelaatbaar is, is door het bestuur van de Maria Ommegang gezocht naar een alternatief waarbij toch op enige manier recht kan worden gedaan aan de belofte uit 1942. Dit heeft geresulteerd in het volgende. 

 

Plechtige viering

Op zondag 28 juni vindt er in de St. Gertrudiskerk vanaf 14.00 uur een plechtige eucharistieviering plaats met als thema: ‘Een nieuwe belofte’. Met pastoor Paul Verbeek als hoofdcelebrant en met ondersteuning van het pastoraal team wordt deze eucharistieviering gehouden. Het thema van deze viering heeft als titel: ‘Een nieuwe belofte?’ meegekregen. 

Daarmee wordt door de pastoor Verbeek gewezen op de strijd die nu gevoerd wordt om het coronavirus de baas te worden en de weg die hiermee hopelijk vrijgemaakt wordt om de oude Maria Ommegangtraditie de volgende jaren gewoon weer voort te kunnen zetten.

Rond deze viering zijn taferelen opgenomen die in de traditionele Maria Ommegangstoet te zien geweest zouden zijn. Uiteraard mét de beperking vanwege het maximaal aantal toelaatbare personen in de kerk. 

Aan het eind van de eucharistieviering, omstreeks 15.00 uur, worden de klokken van de St.Gertrudiskerk en van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk zoals altijd bij die gelegenheid op de laatste zondag van juni, plechtig geluid. Tijdens dat startmoment van de anders gebruikelijke dankstoet, wordt het Maria Ommegangbeeld in een plechtige rondgang binnen door de kerk gedragen. 

Geen kerkbezoek mogelijk; wél rechtstreeks te volgen op TV

Met de actief al betrokken mensen die bij deze viering in de kerk aanwezig zijn, is het helaas NIET mogelijk voor bezoekers om bij die kerkdienst op deze zondag aanwezig te zijn!

Om zoveel mogelijk mensen tóch in de gelegenheid te stellen deze speciale Ommegangviering in de kerk mee te laten beleven, zendt onze regionale omroep ZuidWest -TV de eucharistieviering zondag 28 juni vanaf 14.00 uur rechtstreeks uit op het digitale KPN kanaal 1420 en Ziggo kanaal 40.  Ook wordt de uitzending voor kijkers buiten de regio gestreamd via zuidwesttv.nl  Daarna volgt er nog een special over onze Maria Ommegang die door hen bij de jubileumeditie van vorig jaar is gemaakt. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze live-uitzending vanuit de St. Gertrudiskerk mee te volgen! 

Oproep voor Ommegangsfeer 

Bewoners van Bergen op Zoom die in het bezit zijn van een Maria Ommegangvlag wordt gevraagd om deze in de week van 21 t/m 28 juni uit te hangen, zodat de stad daarmee in de sfeer komt van onze Ommegang. Verder wordt gevraagd om langs de route die anders gelopen wordt, Mariabeelden of afbeeldingen van Maria en een kaars voor het raam te willen plaatsen. 

 

De versperviering op vrijdag 26 juni en de eucharistievieringen die op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondagmorgen 28 juni in de Gertrudis-en O.L.V. van Lourdeskerk worden gehouden, staan alle in het teken van de Maria Ommegang. 

Voor de noveen die deze week voorafgaand aan de Ommegang wordt gebeden is een noveenboekje gemaakt. Dit boekje is in beide parochiekerken en op het parochiebureau verkrijgbaar. 

Even terugblikken op vorig jaar?