Allnex Netherlands B.V. , Bergen op Zoom, heeft  een schenking gedaan aan de voedselbank West-Brabant.

Recent heeft het wereldwijde moederbedrijf een donatieplan opgezet waarbij alle 35 wereldwijde allnex locaties een bedrag van € 3000,--  hebben ontvangen om te schenken aan een lokaal bedrijf c.q. organisatie naar keuze. In Bergen op Zoom is gekozen het geld  aan de voedselbank te schenken.

 

 Met deze geldelijke donatie steunt het chemiebedrijf  een belangrijke instantie in onze samenleving om de armoede te bestrijden. Als gevolg van het Corona virus is er een lastige tijd aangebroken. Dit geldt ook voor de voedselbanken. Zij worden geconfronteerd met een toename van de vraag naar voedselpakketten van bestaande klanten maar ook met een toename  van het aantal mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

 

Op 12 mei, op de locatie van de voedselbank, Stichting Goed Ontmoet, is een symbolische check overhandigd door Monique van Popering (HR Manager Bergen op Zoom) aan Corry Damen (voorzitter van de Stichting).

 

“Uit een selectie van 4 keuze mogelijkheden van organisaties die we als bedrijf zouden willen steunen, heeft het merendeel van onze medewerkers gekozen voor een donatie aan de voedselbank. Een juiste beslissing omdat wij zo mensen in onze directe omgeving die het moeilijk hebben, kunnen steunen. In deze moeilijke periode is het belangrijk om naar elkaar om te zien. Dit gebaar, geeft onze medewerkers een goed en trots  gevoel’,  zegt Monique van Popering (HR Manager).