De ambassadeur van België Dirk Achten heeft op vrijdag 15 mei in bijzijn van Burgemeester Frank Petter een gift van 12.000 euro overhandigd aan de voorzitter van de Regionale voedselbank Goed Ontmoet.

De sluiting van de grens tussen Nederland en België door de corona-crisis heeft grote gevolgen voor de mensen en bedrijven aan beide kanten. Sommigen worden hierdoor nóg extra hard getroffen. Intussen is er in een groeiende nood aan voedselhulp: zo verwacht de Stichting Goed Ontmoet een toename van 15% tegen de zomer.

Met deze actie wil de ambassade haar steentje bijdragen aan een organisatie in de grensregio, die hulp biedt aan zij die het hardst getroffen worden in deze crisis. Ambassadeur Achten: “Een gezonde dynamiek in de grensregio is van erg groot belang voor de burgers, hun welvaart en hun welzijn. Belgen en Nederlanders staan samen voor deze nooit geziene uitdaging. We willen daarom met deze actie de situatie in dit grensgebied onder de aandacht brengen en hopen dat de situatie zo snel mogelijk opnieuw normaal kan worden.”