De priester, classicus en historicus Willy Knippenberg (1910-2005) geldt als een van de peetvaders van het regionale geschiedbeoefening in Brabant.

Hij stond aan het begin van de oprichting van enkele Brabantse musea en was daarin lange tijd bestuurlijk actief. Daarnaast stimuleerde hij tot op hoge leeftijd het onderzoek naar de volkskunde en de natuurlijke historie van de provincie, gebieden waarop hij ook zelf actief was. Op initiatief van de Stichting Brabants Heem, de Leerstoel Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg, de Historische Vereniging Brabant, het Noordbrabants Museum en
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur werd in 2007 de Knippenbergprijs ingesteld voor personen of organisaties die zich verdienstelijk maken op de terreinen waarvoor Knippenberg zich gedurende zijn lange leven heeft ingezet. Om voor de prijs in aanmerking te komen is een voorwaarde dat de veelzijdigheid van de naamgever van deze prijs ook in het voorgestelde project wordt aangetroffen.
Elk jaar kiest het bestuur voor een thema en afhankelijk van het thema is er elk jaar een andere samenstelling van de jury. Dit jaar was het thema ‘Landschap en erfgoed’. Dat deze bij elkaar horen en dat steeds meer vrijwilligers in de erfgoedsector en in natuurorganisaties elkaar weten te vinden, bleek uit de inzendingen van dit jaar. Dat lag dit jaar erg hoog, maar liefst 22. Een bewijs voor het feit dat het thema leeft. Wat het werk van de jury extra lastig maakte was dat de inzendingen kwalitatief van een zeer hoog niveau waren. De jury is er toch in geslaagd om een keuze te maken en heeft drie
genomineerden aangewezen. Tijdens de uitreiking van de Knippenbergprijs op 12 november in Deurne zal uit de drie genomineerden de winnaar van de Knippenbergprijs 2011 bekend worden gemaakt. De uitnodigingen voor de uitreiking zullen binnenkort uitgaan. De drie genomineerden zijn:

1. Federatie Langstraatbruggen: In het oude tracé van de Langstraatlijn (ook wel Halve Zolenlijn genoemd) liggen een aantal spoorwegbruggen. In een aantal gevallen door en over interessante natuurgebieden, zoals de Moerputten bij Den Bosch. De Federatie verenigt een aantal plaatselijke werkgroepen en is er in geslaagd de bruggen voor de ondergang te redden en ze een nieuwe functie te geven als schakel in fiets- of wandelroutes.

2. Marius Grutters met zijn werkzaamheden voor de Maasheggen: Een bijzonder fenomeen zijn de maasheggen in de maasvallei in Noordoost Brabant. Deze heggen zorgen voor een mooi, vogelrijk en cultuur-historisch interessant landschap. Veel van die heggen zijn door de oprukkende grootschaligheid verdwenen en ook de kennis van het heggenvlechten werd door steeds minder mensen gedeeld. Marius heeft ervoor gezorgd dat de kunst van het heggenvlechten niet teloor is gegaan en heeft zo een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de landschappelijk en cultuur-historische belangrijke Maasheggen.

3. De Vrienden van de West Brabantse Waterlinie: Vrijwilligersorganisaties en vertegenwoordigers van overheden hebben de handen ineen geslagen om te werken aan het herstel van de Westbrabantse waterlinie. Twee versterkte steden (Bergen op Zoom en Steenbergen), een aantal forten en een inundatiegebied (Halsterens Laag) moesten Zeeland vrijwaren van aanvallen uit het zuiden. Door het herstel van de Waterlinie is een belangrijk stuk West-Brabantse geschiedenis weer beleefbaar geworden.
Meer informatie over de Knippenbergprijs kunt u vinden op:
http://web.me.com/knippenbergprijs/Knippenbergprijs/