Op vrijdag 14 oktober jl. bracht wethouder Maarten van Eekelen een bezoekje aan de Stichting Somalische Community Bergen op Zoom in wijkcentrum Oost. Deze nieuwe stichting presenteerde zich naar buiten toe met daaraan gekoppeld een tweetal voorlichtingsactiviteiten voor de eigen achterban.

De voorzitter van de Somalische zelforganisatie dhr. Hassan Tifow Barre verwelkomde de wethouder hartelijk en was erg ingenomen met de komst van de stadsbestuurder. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om een aantal knelpunten vanuit de Somalische gemeenschap naar voren te brengen. De  gemeenschap wil graag participeren binnen de Bergse samenleving. Een belangrijk struikelblok is het gebrek aan werkgelegenheid. Meer dan 80 % heeft nu een uitkering en wil daar zo snel mogelijk vanaf.

Ook de Nederlandse taalvaardigheid laat te wensen over, nadat de meeste leden de inburgeringscursus succesvol hebben doorlopen. Verdere aandachtspunten: de vraag naar grotere huisvesting en naar activiteiten op het gebied van sport. Wethouder Maarten van Eekelen beloofde als verantwoordelijk wethouder van sociale zaken, welzijn en sport deze boodschap mee te nemen naar zijn dienst. Tegelijkertijd gaf hij aan dat het in deze tijd van crisis niet altijd even gemakkelijk is om snel aan een baan te geraken. Hij waardeerde het initiatief vanuit de Somalische gemeenschap om middels een aantal voorlichtingsbijeenkomsten zich verder te bekwamen en te verdiepen in de mogelijkheden van de lokale samenleving.

Wethouder van Eekelen werd gefeliciteerd met zijn daadwerkelijke pensionering en kreeg als blijk van waardering een kleine attentie namens de Somalische stichting aangeboden. Daarna was het de beurt aaan mevrouw J. Galama van Thuiszorg West- Brabant  om de aanwezige ouders goed voor te lichten over gezonde voeding. Hoewel de eetgewoonten verschillen met die van de Nederlandse cultuur, kwamen er best veel vragen los vanuit het aanwezige publiek. Dat één zakje chips zoveel calorieën bevatte, was helemaal nieuw voor de aanwezige moeders.

In de avonduren werd voorlichting gegeven vanuit de afdeling milieu van de gemeente door dhr. M. Versluis en zijn collega Ruud Bosch vanuit Saver. Ook dit bleek een dankbaar onderwerp waar veel Somaliërs vragen over stelden. Eén van de aanwezige jongeren trok de stoute schoenen aan en vroeg direct of  Saver nog extra personeel kon gebruiken. Maar ook daarvoor geldt dat je goed de  Nederlandse taal moet kunnen beheersen en daar is nog een hoop aan te verbeteren. Al met al een zeer geslaagde voorlichtingsactiviteit met ondersteuning vanuit samenlevingsopbouw SIW Sterk in Welzijn, waarbij circa 70 Somaliërs aanwezig waren.