STEENBERGEN  - ‘t Ravelijn heeft op maandag 20 januari van de Onderwijsinspectie te horen gekregen dat zij zich opnieuw drie jaar lang excellent mogen noemen.

Het predicaat Excellente School wordt toegekend door de Inspecteur-Generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. Het nieuwe predicaat geldt voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

 

Drie jaar geleden heeft de mavo– en voorbereidend mbo-school in Steenbergen, onderdeel van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. zich voor het eerst aangemeld voor het traject Excellente Scholen. Doel van deze deelname was het ontvangen van het predicaat Excellente School; een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Zij hebben het predicaat toen mogen ontvangen voor 2017, 2018 en 2019. 

Mirjam Heemskerk-Van der Sprong, jurylid Excellente Scholen, reisde maandagochtend af naar de school met het juryrapport. Zij bracht, namens minister Slob, Inspecteur-Generaal Vogelzang van de inspectie en namens de jury het verlossende woord en reikte het predicaat ‘ Excellente School 2020, 2021, en 2022’ uit aan de directeur van ‘t Ravelijn Huibert de Jonge, bestuurslid van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Yvonne Kops en de rector van de scholengroep Titus Frankemölle. Het predicaat is een erkenning voor buitengewone kwaliteit voor gehele school en alle leerwegen (basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg gemengde- en theoretische leerweg) en geeft een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen, de ouders en het bestuur.

De jury is van mening dat ’t Ravelijn een helder profiel heeft, dat breed herkenbaar is binnen ’t Ravelijn. Heemskerk benadrukte in haar toespraak dat de leerling centraal staat en de school ver gaat in het bieden van maatwerk. De docenten geven de leerlingen ruimte om zelf te bepalen of ze een vak willen versnellen en/of op een hoger niveau willen volgen. Het maatwerk werkt ook andersom, zo heeft de jury kunnen constateren. Heemskerk is onder de indruk van voortgaande onderwijs ontwikkeling, zij gaf aan dat ’t Ravelijn hierin een voorbeeldfunctie vervult. Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra tijd voor een vak wordt een persoonlijk programma opgesteld. De school heeft heel bewust gekozen voor twee onderwijsconcepten: domeinleren en Agora. Dit laatste houdt nog meer rekening met de ontwikkeling van het kind. De school wil leerlingen niet alleen klaarstomen voor het eindexamen, maar ook voor de maatschappij. “We willen dat de leerling regisseur is van zijn/haar (school)loopbaan.” zo vertelt Huibert de Jonge, directeur van ’t Ravelijn. 

Zowel ouders als leerlingen kiezen voor deze school voornamelijk voor de sfeer en veiligheid die er heerst. Een sfeer die lijkt voort te komen uit de onderwijskundige aanpak die de school heeft neergezet de afgelopen jaren. De docenten tonen daarbij passie voor de leerling. “De dingen die je wilt, die wijzen ze niet af. Ze zoeken naar oplossingen. Als je iets wilt dan is het niet meteen nee. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden.” aldus een van de bevraagde leerlingen. Daarnaast is de goede kwaliteit die de school levert een positieve indicator. De inspectie beoordeelt ’t Ravelijn op 9 van de 14 indicatoren als goed.

En dat er door ouders en veel leerlingen voor ’t Ravelijn als excellente school gekozen wordt blijkt uit het aantal leerlingen. Hoewel het leerlingenaantal in de regio daalt, groeit het marktaandeel van de school.