Het bestuur van stichting facilitair bedrijf heeft definitief besloten haar opdracht ”het faciliteren van het culturele veld in de meest brede zin des woords” terug te moeten geven aan de gemeente. 

Per 1 januari stopt de dienstverlening als uitvoeringsorganisatie. Het bestuur draagt nog wel zorg voor een ordentelijke financiële afwikkeling en sluit daarna de boeken.

De afgelopen maanden is, nadat in maart werd aangekondigd dat de subsidie met 43 % zou worden teruggeschroefd, alles op alles gezet om tot een doorstartscenario te komen. Geen van die scenario’s zijn voor de gemeente acceptabel gebleken. Tot op heden heeft de gemeente geen enkele openheid gegeven over hoe zij denkt de dienstverlening aan de 106 aangesloten organisaties in stand te gaan houden. Daarmee rest het stichtingsbestuur geen andere optie dan haar activiteiten te beëindigen. Het zou onverantwoord zijn om door te gaan op deze basis.

Sinds 2001 heeft de stichting die vooral werkt met vrijwilligers en mensen uit de activering grote slagen gemaakt in het opbouwen van de dienstverlening en huisvesting en samenwerking. Op jaarbasis worden door deze medewerkers maar liefst 17.000 uren gemaakt en worden honderden projecten ondersteund. Op dit moment bijvoorbeeld aan Supersum en de bevrijdingsvieringen. Het rijke culturele leven in Bergen op Zoom leunt inmiddels in belangrijke mate op het FB.

Na vele verhuizingen is de definitieve huisvesting met de Blokstallen en het Eventum eindelijk op orde. Van 2016 tot 2019 heeft de stichting bovendien 3 ton geïnvesteerd in de inrichting van deze panden en draagt zij inmiddels alle exploitatiekosten, nu ook van het Eventum. In de jaren 90 was er niets geregeld voor het culturele veld. Vandaar uit ontstond de behoefte aan facilitaire ondersteuning. Deze taak heeft de stichting in 2001 op zich genomen op aangeven van de gemeente. Stapsgewijs is toewerkt naar een beheer dat voldoet aan alle wettelijke eisen zodat verenigingen kunnen werken in een veilige omgeving tegen betaalbare culturele tarieven. Het FB heeft de MBO opleiding theatertechniek naar Bergen op Zoom weten te halen en is nu samen met omroep Zuidwest gehuisvest in het Eventum. Tot vandaag de dag zijn onze vrijwilligers daar doende met de inrichting van de werkplaatsen.

Het bestuur bestrijdt met klem het beeld dat de stichting louter leeft op de 150 K subsidie van de gemeente. Elke euro subsidie wordt verdubbeld uit eigen inkomsten. De begroting beloopt zo ruwweg 3 ton waaruit alle kosten en investeringen worden gedekt en de diensten steeds tegen laagdrempelige tarieven worden aangeboden. Samen met de vele vrijwilligersuren levert dit een gekapitaliseerde kostenbesparing op voor de verenigingen van een half miljoen euro per jaar. Zowel bij het bestuur als de medewerkers heerst nu grote verslagenheid dat aan de jarenlange intensieve inzet op deze wijze een einde komt. Veel aangesloten organisaties hebben hun bezorgdheid geuit en maken zich grote zorgen voor de toekomst. Tot 1 januari zal het FB de dienstverlening voorzetten daarna moeten de aangesloten organisaties terecht bij de gemeente.

Alle aangesloten organisaties en medewerkers worden maandag geïnformeerd.