Onlangs bracht Henk Witjes zijn 2e roman uit: "Tomeloze Verwarring".  Het is dan ook tijd om Henk eens aan het woord te laten:

'Al snel nadat mijn eerste roman ‘De idealisten’ was uitgekomen, werd mij regelmatig dezelfde vraag gesteld. ‘Ga je verder met schrijven of blijft het bij een roman?’

Mijn antwoord luidde toen: ‘Ik ben al bezig met een tweede!’

Het is voor mij telkens weer een geweldige ervaring  mijn eigen fantasiewereld te verkennen. Uiteraard geïnspireerd door het dagelijks gebeuren en de ervaringen die ik in mijn leven heb opgedaan.

De grondgedachte bij ‘De Idealisten’ is: Iedereen die geboren wordt, wil iets. Iedereen heeft idealen. Wij zijn als mensen gelijk, dus je hoeft niet te zoeken naar iets, wat er al is. Je bent thuis. Door ervaringen, opvoeding, trauma’s kunnen die idealen op verschillende manieren tot uitdrukking komen en in alle hevigheid botsen. Leiden tot extreem gedrag of tot grenzeloze positiviteit.

De drijfveer voor mijn tweede roman ‘Tomeloze verwarring’ is mijn eigen generatie. Hoeveel mensen van mijn leeftijd worden vriendelijk bedankt voor bewezen diensten en gaan vervroegd met pensioen? Wat gebeurt er dan met die mensen? Trekt het leven aan ze voorbij? Vallen ze in een zwart gat of ontwikkelen ze schuldgevoelens over daden die ze in het verleden hebben uitgevoerd? Keizer Aurelius zei daarover: ‘Bedenk, dat het niet de omstandigheden zijn die uw geest in beslag nemen. Het is alleen onze denkwijze erover die verwarring brengt.’

Kortom tomeloze verwarring.

Dit gegeven heb ik proberen te verpakken in een makkelijk te lezen verhaal met beeldende taal, waarin beklemmende spanning hand in hand kan gaan met relativerende humor. 

Wat gebeurt er met je als je een oude kameraad tegen het lijf loopt en die op mysterieuze wijze verdwijnt? Als je plots oog in oog staat met een oude liefde?

Fictie kan de harde realiteit van onze maatschappij aan de kaak stellen. In dit boek verplaatst het verhaal zich van Bergen op Zoom, via Rotterdam naar Groningen. De emotie van de aardbevingen is bij een van de hoofdpersonen duidelijk waar te nemen en mondt uit in schrijnende daden.

Leuk om te horen dat mensen het boek in een adem hebben uit gelezen.

Dit is de mooiste beloning die je kunt krijgen na een opwindende zoektocht naar een verhaal wat er toe doet.'

 

Het boek ‘Tomeloze verwarring’ van Henk Witjes is te bestellen bij de meeste boekhandels in Nederland en Vlaanderen. Zo ook bij zijn uitgever www.boekenindustrie.nl 

 

Het is een mooi verhaal dat veel zegt over de mens die Henk Witjes is. Het geeft veel antwoorden over het waarom van het boek. Toch waren wij niet helemaal tevreden en wilden meer weten, vandaar de volgende vragen: Vragen:

 

 Dat je al bezig was met je tweede roman, betekent dat voor jou het eindresultaat niet die roman is. Wat betekent schrijven voor jou?

 Jij “vangt” eigen ervaringen, het dagelijkse leven en mengt deze met fantasie, zoals je zelf zegt. Wat betekent voor jou fantasie? Kunnen we ooit een oversteek naar het genre “fantasy” verwachten?

 Zowel in je eerste als wel je tweede roman toon je de lezer een spiegel. Je eigen “mijmeringen” verworden zo de vragen die je de lezer haast opdringt, zodat ze zelf tot nadenken gedwongen worden. Wat wil je bereiken?

 De complimenten van lezers is het mooiste wat je als schrijver kunt ontvangen. Maar wil je de lezer ook een boodschap meegeven?

 In welk opzicht zou je jouw boeken maatschappij kritisch kunnen noemen?

 Jouw werk verhaalt veel over de worstelingen die jouw karakters ondergaan / meemaken / beleven. Hierbij schroom je niet om het verleden aan de toekomst te knopen. Wat zit hier van jezelf in en waar liggen jouw dromen?

 In welk opzicht zijn jouw schrijfsels een deel van de zoektocht naar de persoon die jij zelf bent? Of moeten we zeggen, de persoon die je zou willen zijn?

 Wat kunnen we nog van je verwachten?

 

Dit waren de antwoorden die Henk Witjes ons meegaf:

 

'Schrijven is voor mij de ideale creatieve uitingsvorm. Ik vind het belangrijk iets uit te dragen, te delen met mensen. Je creëert een eigen wereld waarin je grenzeloos kan zoeken naar inspiratie voor het leven. En dat in je eigen tempo.

 

Voor mij is fantasie  het zoeken naar nieuwe inzichten binnen het leven en die uitvergroten in een prikkelend verhaal met een voorkeur voor absurde wendingen.  Pure fantasy is het scheppen van een wereld, waarin de waarden en normen in het verhaal zelf worden bepaald. Zij zijn niet per sé gebaseerd op bestaande waarden en normen.  Ik heb op een haar na een sprookjes-, verhalenbundel voor kinderen  afgerond. Alles wat hierin gebeurt, is in principe niet gestoeld op onze maatschappij.

 

Ik wil de mensen duidelijk maken dat er vele manieren zijn om het leven goed in te vullen. In principe zijn er geen verkeerde invullingen van het leven zolang ze maar voortkomen uit oprechte bedoelingen. De vraag wat  goed is en wat slecht, is voor mij niet zo interessant. Daarmee hoop ik  mensen aan te zetten niet te snel te oordelen en te beoordelen. Elkaar opzoeken en voor elkaar openstaan, levert het meeste op. Het zou geweldig zijn dat veel mensen tot dit inzicht komen en dat ik daar aan mee heb mogen helpen.

 

Mijn boodschap luidt: Kijk niet te veel achterom, maar kijk vooruit en zie perspectieven. Mijn beide romans  verbeelden deze gedachte.

 

Mijn boeken zijn in zoverre maatschappij kritisch, dat ik probeer  de levenshouding van mensen positief te beïnvloeden om misstanden gezamenlijk op te lossen. Ik zou willen zeggen indirect maatschappijkritisch.

 

Die worstelingen zijn sterk uitvergroot in mijn romans. Ikzelf ben vrij optimistisch van aard. Ik probeer vanuit de karakters te schrijven. Ik kruip als het ware in de personen en vandaar uit wordt het verhaal gevormd. De karakters worden vrij zwart – wit tegenover elkaar gezet. Dat sorteert voor het verhaal het meeste effect. Ik zelf heb in de loop van mijn leven voor een groot deel afgerekend met alles zwart – wit tegenover elkaar te zetten. Als geboren perfectionist heb ik hier de scherpe kanten af kunnen halen. Heerlijk om die in de boeken juist dik aan te zetten.

 

Al schrijvende kom je onderdelen van je eigen karakter onverbiddelijk tegen. Tijdens dit proces beleef je genoeg Aha Erlebnisse.  Af en toe tot mijn schrik ontdek ik delen van mezelf in karakters, waar ik me tot op dat moment niet bewust van was. Een zeer interessant proces, dat zeker helderheid geeft over mijn eigen ik.

 

Er staat het een en ander op de rol.

Een verhalenbundel met korte verhalen, die na de komende winter wel afgerond zal zijn. Hierin probeer ik verschillende schrijfstijlen uit, om mezelf als schrijver nog meer te ontdekken.

Een kinderboek, waarvan de tekst is afgerond, de illustraties  definitieve vorm krijgen. Gemaakt door een jonge vent in opleiding, Bob Franken uit Wouw.

De ideeën voor een derde roman krijgen steeds meer vorm.

Schrijven is mijn passie geworden .

Het mooiste project komt er nog aan. Met collega schrijvers on tour. 

Door onze specifieke kwaliteiten te bundelen kunnen we ons op allerlei culturele festivals goed presenteren. Ik werk hier graag aan mee.'