Alle stoelen waren bezet en een verwachtingsvol geroezemoes klonk door de grote zaal van Den Enghel te Bergen op Zoom.

Rotary Club Bergen op Zoom Noord had bekende Bergenaren gevraagd om een kunstwerk te creëren in samenwerking met Bergse kunstenaars. Deze werden op vrijdagavond 12 oktober geveild. De officieuze aftrap zat hem in het veilen van twee ingekaderde gedichten van Bergenaar Paul Asselbergs. Veilingmeester Gerlof Jorritsma moest in het begin van de avond zijn uiterste best doen om het ietwat "verlegen" publiek op gang te krijgen. Allengs werd het gelukkig beter. In totaal werd maar liefst zo'n € 10.000,- betaald voor de kunststukken. Een heel mooi bedrag voor de twee gekozen goede doelen: Stichting Flor van Putte en Stichting Eye Care Foundation gaat.