Boekhandel Domincanen te Maastricht is het podium waar Sonn Franken in debat gaat met Peter Bruijns (krant De Limburger) en Leo Tubbax (oud vakbondsman in België met diepgaande kennis van de kerncentrales te Tihange).

 

De Bergse schrijver gaf onlangs het boek “Dossier Doel” uit en is nu uitgenodigd in wat velen de mooiste boekhandel van Nederland noemen. Het gesprek zal gaan over de kerncentrales te Doel en het boek dat Sonn Franken geschreven heeft. ‘Ik heb dat boek geschreven met een tweeledig doel. Enerzijds wilde ik een spannende thriller op papier zetten. Anderzijds wil ik de mensen meer inzichten meegeven nu de centrales steeds vaker in het nieuws komen met allerlei incidenten. Daarom ook heb ik achter in het boek een opsomming van die feitelijke gebeurtenissen opgenomen.’ Aldus de schrijver. ‘Bij het begin van het academisch seizoen is het blijkbaar een aansprekend onderwerp voor een debat.’

 

Limburg zelf heeft natuurlijk veel te maken met de kerncentrales te Tihange, een Belgische nucleaire locatie die slechts een steenworp van de Nederlandse grens ligt. Tihange kampt met identieke problemen als de kerncentrales te Doel.

 

Sonn is er duidelijk over:’De reeks aan incidenten zijn terug te herleiden tot een drietal grote problemen: 1). Ontoereikend onderhoud en slechte staat, 2). Veiligheidscultuur die van de werkvloer tot en met de toetsende instanties te wensen overlaat en 3). Een aantoonbare dreiging van terrorisme.’

 

Het debat zal veel duidelijk maken over de beweegredenen van de Bergse schrijver om juist dit boek te schrijven. Daarbij zal de toehoorder meegenomen worden in de totstandkoming van het verhaal. Na aanvang van het debat is er de gelegenheid om het boek “Dossier Doel” te laten signeren door de auteur. Iedereen is welkom om dit debat bij te wonen.

 

Donderdag 27 september, aanvang 17:00

Locatie: Boekhandel Dominicanen

Dominicanerkerkstraat 1, 6211CZ Maasstricht

www.boekhandeldominicanen.nl

Entree is gratis.

 

Dossier Doel wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekenindustrie: www.boekenindustrie.nl