Verkiezingen; het is tijd om de kandidaten eens aan het woord te laten.

 

Zoals elke keer bij de verkiezingen geven we de partijen en de kandidaten de kans om uit te leggen waar ze voor staan en wat ze met onze stad van zins zijn. Op die manier kunnen onze lezers zich een eigen oordeel vellen bij de keuzevorming op welke kandidaat ze moeten stemmen. Aan het woord is Joost Pals van de VVD.

 

Tot welke partij behoort u en waarom?

Ik ben lid van de VVD. De VVD is een liberale partij die mensen de ruimte wil geven om zich te ontplooien. Niet alles door de overheid willen regelen. Dat vind ik belangrijk.

 

Volgt uw partij landelijke richtlijnen en waarom voelt u zich daartoe aangetrokken?

Het zijn niet zo zeer richtlijnen, maar eerder een liberale visie op de samenleving. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij voorname begrippen.

 

Waarin zet u zich af tegen de landelijke politiek en kiest u voor lokale politiek?

Ik zet me niet af tegen de landelijke politiek. De lokale politiek heeft mijn interesse omdat de gemeente over onderwerpen gaat die letterlijk en figuurlijk heel dicht bij de mensen staan. Van een opgeruimde straat tot het kunnen krijgen van goede zorg wanneer dat nodig is.

 

Welke stappen staat u voor om de financiële positie van Bergen op Zoom te verbeteren?

Door kritisch te zijn wanneer de gemeente gemeenschapsgeld uitgeeft. De gemeente heeft nog altijd een grote schuld. De laatste jaren is er flink aan gewerkt om die schuld te verkleinen, maar het besef dat we zuinig moeten zijn met gemeenschapsgeld moet goed tussen de oren blijven.

 

Hoe profiteren de burgers van een sterker Bergen op Zoom, hoe merken ze dat in hun portemonnee?

Maatschappelijke voorzieningen moeten betaalbaar blijven. Daarvoor heb je als gemeente een zekere omvang nodig. Vandaar dat we als VVD willen groeien naar 70.000 inwoners. Dat is geen doel op zich, maar een middel om een vitale gemeente te blijven. Ook het aantrekken van werkgelegenheid is daarvoor van belang.

 

Welke sterke punten onderkent u in Bergen op Zoom en wat gaat u er mee doen?

Dat is heel uiteenlopend. De historische binnenstad kunnen we beter uitnutten voor toerisme en recreatie. De aanwezigheid van A4/A58, het Schelde-Rijnkanaal en een spoorverbinding biedt economische kansen. Ook het hechte verenigingsleven in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat is een sterkte. 

 

Hoe staat u in samenwerking binnen de regio, zoals De Brabantse wal, West-Brabant, Noord Brabant en dergelijke? Hoe geeft u dat vorm?

Door samen te werken bereik je meer. We moeten af van het overdreven chauvinisme en op een moderne manier samen optrekken met buurgemeentes, de regio en de provincie.

 

Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de binnenstad van Bergen op Zoom, aan industriële uitbreiding, uitbreiding van diensten sector, het binnenhalen van opleidingen binnen de stad?

Om de binnenstad weer vitaal te maken, zijn veel maatregelen - klein en groot - nodig. Bijvoorbeeld parkeervoorzieningen (waaronder 1e uur gratis parkeren), maar ook de aankleding van de openbare ruimte (meer groen, meer bankjes), meer mogelijkheden om goed met de fiets de binnenstad te kunnen bezoeken.

De VVD wil meer ruimte voor bedrijvigheid. Bijvoorbeeld de Auvergnepolder, maar ook het opknappen en optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen (zoals de Lage Meren en de Poort).

De komst van de meldkamer (brandweer, politie, ambulance) biedt kansen om de dienstverlening in die sector verder uit te bouwen (clustering) en stimuleert ook bredere dienstverlening.

Overigens moet bij het onderwerp werkgelegenheid zeker niet de zorgeconomie vergeten worden; dat is immers de sector met de meeste banen in de gemeente Bergen op Zoom.

 

Wat is uw beleving qua cultuur en op welke wijze wordt dat meegenomen in uw beleid?

Het ondernemerschap de cultuur sector moet verder gestimuleerd worden. Cultuur is nu precies een thema dat zoveel mogelijk door de samenleving gedragen hoort te worden. Hoe meer dat kan zonder overheidsbemoeienis, hoe beter.

 

Wat zijn uw persoonlijke motieven om deel te nemen aan dit politieke spel en welke persoonlijke doelstellingen hanteert u zelf?

Ik vind het waardevol om op deze manier een steentje bij te dragen aan de samenleving.

 

Wanneer is voor u uw deelname geslaagd?

Als je standpunten om kunt zetten in resultaten, geeft dat natuurlijk voldoening. Maar ook als je in een politieke discussie ziet dat alle verschillende argumenten (zowel rationeel als emotioneel) tot hun recht komen en op basis daarvan goede besluiten worden genomen, dan is dat iets moois.

 

Politiek en politici hebben de laatste jaren een beschadigd imago (“ze gaan hun eigen gang en luisteren niet echt naar de burger zelf, zijn ongeloofwaardig, zitten er alleen voor eigen gewin”), hoe gaat u hier mee om en wat gaat u er aan doen om dit imago naar het positieve te trekken

Een van mijn speerpunten is dat de gemeente zich “dienstbaar” moet opstellen. Dus niet communiceren “tot”, maar “met” inwoners. De gemeente is er immers om inwoners, bedrijven en verenigingen te dienen. Ook door mensen te helpen als ze zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen, is voor mij een manier om positief bij te dragen aan het imago van de politiek.