Tijdens de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van het Sint Nicolaas Genootschap Nederland (SNG) in Den Haag heeft de Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom de Gouden Staf ontvangen

 in het kader van het thema “Sint in beeld 2010” als blijk voor de bijzondere wijze waarop vorm en inhoud is gegeven aan dit thema voor de door de Stichting in samenwerking met ABG-TV (thans Zuid West TV) in 2010 geproduceerde film “Operatie Suikerbeest”.

Het Genootschap dat landelijk actief is, ontplooit onder meer allerlei activiteiten zoals het organiseren van cursussen voor hulpsint en –piet, het houden van bijeenkomsten om het immateriële erfgoed Sint Nicolaas als belangrijkste traditie in Nederland te benadrukken, het adviseren van musea en het bijdragen aan tentoonstellingen over de Goedheiligman en het onderscheiden met de “Gouden Staf” van organisaties of personen die zich buitengewoon verdienstelijk manifesteren voor het jaarlijkse Sint Nicolaasfeest.

Uit handen van Jan van Wijk,  voorzitter van SNG, mocht Rieny Hagenaars, voorzitter van de Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom, de Gouden Staf in ontvangst nemen met de daarbij behorende oorkonde.

De Sinterklaasfilm “Operatie Suikerbeest” heeft een grote waarde toegevoegd aan het uitdragen van het immateriële erfgoed van Sint Nicolaas.

De DVD is nog in beperkte voorraad te koop dit jaar.

De Stichting werd bovendien extra in het zonnetje gezet vanwege de enthousiaste inzet tijdens de vele activiteiten die jaarlijks in Bergen op Zoom rondom het Sint Nicolaasfeest worden georganiseerd.

Bergen op Zoom vervult hierin landelijk een zeer vooraanstaande rol.

Voorlopige programma 2011:

Zaterdag 12 november: intocht

Zondag 13 november: kaartverkoop kindervoorstellingen en Sint’s Muziekspektakel in de Stoelemat

Woensdag 23 november: 5 kindervoorstellingen in Stadsschouwburg De Maagd

Vrijdagavond 2 december: lampionnenoptocht in de binnenstad