De Sakko Cultuurprijs voor Kunsten en Letteren gaat dit jaar naar Els van Egeraat, illustratrice van ondermeer kinderboeken.  

De jury, onder voorzitterschap van Willem Vermeulen, was unaniem in haar oordeel om de prijs aan haar toe te kennen. De prijs, bestaande uit een replica van de in 1981 door Sakko

 – bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het bedrijf – geschonken zeeridderwindvaan op de toren van het Markiezenhof, een oorkonde en een geldbedrag, zal haar worden uitgereikt op zaterdag 13 november aanstaande in de Hofzaal van het Markiezenhof.

Deze plechtigheid begint om 12.00 uur en staat open voor elke belangstellende.

De Laureaat is al vele jaren als illustratrice betrokken bij de uitgifte van m.n. kinderboeken.

Els van Egeraat (1960) volgde aanvankelijk de lerarenopleiding textiel / tekenen in Tilburg maar stapte na enkele jaren over naar de opleiding illustratieve vormgeving aan de Koninklijke Academie voor kunst en vormgeving in ’s Hertogenbosch waar ze in 1987 afstudeerde.

Al tijdens haar studie werd Els betrokken bij het illustreren van kinderboeken en

–tijdschriften. In de loop der jaren nam dit een hoge vlucht. Inmiddels werkt Els voor verschillende uitgeverijen en werkt ze nauw samen met tal van schrijvers. Naast fictie werkt ze ook mee aan onderwijsmethoden en aan bundels die de verhalen uit de wereldliteratuur voor kinderen toegankelijk maken. Zowel in het Nederlandse taalgebied als elders in de wereld kan men in kinderboeken de tekeningen van Els aantreffen.

In de jury van de Sakkoprijs hebben, naast voorzitter Willem Vermeulen, zitting

Marian Mennes, Hans Jorg van Broekhoven, Aerlant Cloin en Frans van Dongen.