In 2005 hield Kunstforum NU haar eerste expositie. De locatie destijds was het pand Stationszicht. De stichting zet zich met name in voor onbekende kunstenaars.

Ze probeert daarnaast leegstand en verval van leegstaande panden te voorkomen. De combinatie van deze twee factoren laat zich raden. De afgelopen jaren kon winkelend publiek in de Bergse binnenstad talloze exposities zien in leegstaande winkelpanden. Zo kreeg winkelen zelfs een cultureel trekje. Vijf jaar later zijn er al de nodige mijlpalen bereikt. Er zijn ondertussen een tiental locaties gevonden waar zo’n 140 kunstenaars het publiek met hun werk konden laten kennis maken. De geluiden van publiek en gemeente zijn dan ook positief over deze nieuwe culturele attractie.

Na deze vijf jaar en zo’n 38 exposities later vond Stichting Kunstforum NU het tijd om eens groots uit te pakken. Ze doen dit met een nieuwe grote expositie, een forum en zelfs een kunstprijs. De volgende activiteiten werden op poten gezet:

  • In Halsteren, Vogelenzang 92/eigenaar Castria, is een etalage ingericht met werk van Adi Schillemans en Ank van Meer, 2 Halsterse kunstenaressen.
  • Stationsstraat 8 expositie schilderijen van Danielle Zwartepoorte
  • Stationsstraat 12 expositie foto's van Reyn van Koolwijk
  • 17 september a.s. om 10.00 uur een persbijeenkomst in Stationsstraat 6 BoZ over lopende exposities in etalages en tip van sluier lustrum.
  • 16 oktober opening van de expositie (40 kunstenaars die meedingen naar onze Kunstprijs) in jeugdbieb Markiezenhof (uitnodiging volgt)
  • 30 oktober forum Ruimte voor Kunst in Hofzaal Markiezenhof

Kortom, voldoende voor kunstminnend Bergen op Zoom om de schoenen aan te trekken, de deur achter je dicht te slaan en op pad te gaan. Houdt ook onze evenementenagenda bij voor alle precieze datums en tijden.
Voor exra informatie zie www.kunstforum.nu