Het Dialysecentrum van het Lievenberg ziekenhuis ontving op woensdag 22 augustus het centrum het HKZ-certificaat. Met dit keurmerk bewijst en waarborgt het Dialysecentrum de kwaliteit van de geleverde zorg aan hemodialysepatiënten.

Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de patiënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Het Dialysecentrum in het Lievensberg ziekenhuis ging open in 2010. Vrijwel direct waren alle beschikbare hemodialyseplaatsen in gebruik genomen. Als onderdeel van de chronische zorg werd begin 2011 het aantal plaatsen uitgebreid naar 10. Vanaf de start is toegewerkt naar het behalen van het HKZ-certificaat. Sandra de Haas, teamleidster Dialysecentrum: "De eerste, papieren fase vond afgelopen mei plaats. Die hebben we goed doorlopen. Daarna volgde de beoordeling op de werkvloer. Er wordt dan getoetst dat wat op papier staat ook daadwerkelijk wordt waargemaakt." Eind juni sprak de beoordelingscommissie twee dagen lang met  praktisch iedere discipline op de afdeling: verpleegkundigen, managers, verscheidene medische specialisten en met (poli)patiënten. Twee spannende dagen, er stond dan immers ook veel op het spel. Een gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Na afloop van de 2e beoordelingsdag kreeg het team van de auditoren te horen dat zij, "met vlag en wimpel", was geslaagd. Op woensdag 22 augustus is het certificaat uitgereikt en was er gebak voor alle betrokkenen. Seniorverpleegkundige Marja Stalpers begeleidde het HKZ-traject. "Het is een hele prestatie om dit binnen zo'n korte tijd voor elkaar te krijgen. En dan ook nog met lof. Dat is gelukt dankzij ons enthousiaste team. Met dit certificaat kunnen we aan onze patiënten daadwerkelijk laten zien dat we met elkaar instaan voor de kwaliteit van de zorg in het centrum."

HKZ-certificaten worden verstrekt door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De stichting stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bij HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar en tussentijdse toetsing is verplicht. Na deze periode vindt hercertificatie plaats.

FOTOBIJSCHRIFT

Het Dialysecentrum van het Lievensberg ziekenhuis is nu HKZ-gecertificeerd. Het team kreeg van de auditoren te horen dat zij, "met vlag en wimpel", was geslaagd