Dertien zorgorganisaties houden dinsdag 14 mei informatiemarkt met symposium

Dertien zorgorganisaties houden dinsdag 14 mei informatiemarkt met symposium

Vermoeidheid centraal op Dag van de Beroerte

 

Vermoeidheid is een algemeen verschijnsel na een beroerte. Ongeveer de helft van de mensen die getroffen zijn door een TIA, herseninfarct of hersenbloeding is zelfs na twee jaar nog vaak moe. Reden voor CVA Ketenzorg West-Brabant en Tholen om tijdens de Europese Dag van de Beroerte extra aandacht te geven aan de oorzaken van en het omgaan met vermoeidheidsklachten. De dertien organisaties houden dinsdag 14 mei in Tante’s Zorglab in Steenbergen een informatiemarkt met een minisymposium over vermoeidheid.

In de regio West-Brabant en Tholen werken dertien zorgorganisaties nauw samen in de CVA Ketenzorg. Hun intensieve samenwerking zorgt ervoor dat de lijnen tussen de organisaties kort zijn en dat er snel geschakeld kan worden. Tijdens de Europese Dag van de Beroerte, dit jaar op dinsdag 14 mei, laten de zorgorganisaties zien wat zij allemaal in huis hebben om mensen met een beroerte (CVA) te helpen.

Informatiemarkt

Net als vorig jaar is gekozen voor een informatiemarkt voor zowel cliënten, patiënten, mantelzorgers als professionals. Dinsdag 14 mei is iedereen van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.30 uur van harte welkom in Tante’s Zorglab, Drukkerij 3 in Steenbergen.

Het Bravis ziekenhuis vertoont onder andere een film waarin verschillende professionals aan het woord komen. Revalidatiecentra geven informatie over de begeleiding van patiënten na een beroerte. Thuiszorgorganisaties tonen hun expertise op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Fysio- en ergotherapeuten demonstreren de oefeningen die zij verrichten. Het Kennisnetwerk CVA Nederland en het landelijk loket Breinlijn zijn eveneens aanwezig.

Minisymposium

Om 10.30 en 14.00 uur wordt tijdens een minisymposium dieper ingegaan op vermoeidheid na een beroerte. Het symposium wordt geleid door Caroline Kosten-Faes (verpleegkundige Revant), Geeke Blenk (GZ-psycholoog Amarant) en Martje Huijben (ergotherapeut Bravis). Zij nemen de aanwezigen aan de hand van een ervaringsdeskundige mee in het traject door de keten, waarbij speciale aandacht is voor vermoeidheid.

Gratis

De informatiemarkt is gratis toegankelijk op dinsdag 14 mei van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur bij Tante’s Zorglab, Drukkerij 3 in Steenbergen.

Om een indruk te krijgen van de belangstelling, is het verzoek om een aanmeldformulier in te vullen. Klik daarvoor op deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd31oK8SuXQOvoFlpgIQ3M1MQiOTFdXdoRK4_zrvNXC7D9jAg/viewform

 

CVA Ketenzorg West-Brabant en Tholen bestaat uit: Bravis ziekenhuis, Thuiszorg West-Brabant TWB, Surplus, Allévo, NAHFysioNet, Revant, Groenhuysen, De MARQ, tanteLouise, SVRZ, Amarant, Schutse Zorg Tholen en Breinlijn.