In september vorig jaar zond Zuidwest TV de documentaire Bouwe be’ouwe uit. Deze documentaire was éérder gemaakt om de achtergrond en de betekenis van onze rijke vastenavend-bouwcultuur in Bergen op Zoom over het voetlicht te brengen.

De éérdere presentatie van de documentaire viel samen met een wending in de discussie bij het gemeentebestuur over de bouwonderkomens voor de vastenavendbouwers in Bergen op Zoom. De Stichting Vastenavend kreeg de indruk dat bij een aanzienlijk aantal bestuurders onvoldoende beeld bestaat en bestond van de waarde en rijkdom van die vastenavend-bouwcultuur. Dat heeft de Stichting Vastenavend geprikkeld om de documentaire te maken. In juni 2021 is deze boeiende documentaire getoond aan het gemeentebestuur.

Maar ook nieuwkomers in Bergen op Zoom zijn niet altijd bekend met het feest en haar sociaal-maatschappelijke betekenis. Deze boeiende documentaire neemt iedere kijker mee in de wereld van de vastenavendbouwers. 

Gezien de actualiteit rondom de Bergse bouwkoten, zendt Zuidwest TV de documentaire Bouwe be’ouwe opnieuw uit op zondag 23 januari om 12.00 uur & zondag 30 januari om 12.00 uur.

De documentaire is ook te zien via de website van Zuidwest: https://www.zuidwestupdate.nl/tv/vastenavend/?v=597696765