Er is behoefte aan duidelijkheid in deze onduidelijke tijden.

Helder

is dat onze overheid vanwege de omikronvariant ons allemaal vraagt om sociaal contact zoveel mogelijk te beperken en daarom een lockdown heeft ingesteld die tot minstens 14 januari duurt. In elk geval tot 9 januari zijn het onderwijs (alle niveaus) en de buitenschoolse opvang gesloten. Op 3 januari beslist het kabinet of dat na 9 januari ook zo moet blijven. Het is onze verwachting dat dus op zijn vroegst half januari meer nieuws over de maatregelen te verwachten is. Helder is ook dat er vanuit de Bergse bouwwereld behoefte is aan duiding, vandaar dit bericht.

Door de maatregelen en de daarmee gepaard gaande vertraging bij de bouwclubs, zal de traditionele Vastenavendoptocht op dinsdag 1 maart 2022 niet doorgaan. Dit ook met goede afstemming met Halsteren en Lepelstraat en in een constructieve dialoog met Burgemeester Petter. De Stichting Vastenavend wil natuurlijk wel perspectief bieden en hoopt dat we later in het jaar wél een optocht in welke vorm dan ook kunnen organiseren. Dit in overleg met de bouwclubs.

De Stichting Vastenavend gaat er zoals altijd van uit dat het glas halfvol is en spant zich ervoor in alles te doen om het hoogst haalbare binnen het mogelijke te realiseren. Dat er een Vastenavend is, dat staat als een paal boven water. Maar op welke manier, dat laat zich nog raden. In de komende weken wordt er een plan uitgewerkt wat er wel mogelijk is tijdens onze Vastenavend. Hoe dat plan er uitziet hangt natuurlijk samen met de te verwachten maatregelen. Wij hopen de inhoud ervan uiterlijk begin februari, dus vóór het Neuzebal, te kunnen delen, of zoveel eerder als mogelijk. Het doet ons veel zeer om dit nieuws te moeten brengen. We houden ons echter vast aan de uitspraak van onze eigen Anton van Duinkerken die ons leerde dat ‘Vastenavend nimmer verloren gaat dan met de mensch’. We zullen hoe dan ook ‘Leve n’in de brouwerij’ gaan brengen! We wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, leuteg en gezond 2022.

Bestuur Stichting Vastenavend

 

Zo maar voor de leut even terugkijken op een vorige optocht?...