Lokaal Realisme stuurde deze biref naar het college:

Geacht College, 

Vanuit verschillende ondernemers bereiken ons zorgelijke geluiden met betrekking tot de aanvraag van de Bbz-regeling (het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 

Ondernemers ervaren sinds het wegvallen van de TOZO-regeling een behoorlijk ongemak bij de aanvraag van deze bijstandsregeling. Bij de aanvraag van de regeling stuiten ondernemers op de momenteel irreële levensvatbaarheidstoets. Op deze manier is het voor zelfstandige ondernemers vrijwel onmogelijk om succesvol beroep te doen op deze broodnodige persoonlijke steun tijdens de onlangs weer ingevoerde lockdown. 

Bovendien heeft Lokaal Realisme ondernemers gesproken die veelal te maken hebben met een gemeente die nauwelijks dienstverlening wil uitvoeren door hen passend te begeleiden in dit proces. Om daarbij enkele voorbeelden te noemen: wanneer ondernemers de gemeente telefonisch bereiken, krijgen ze botweg te horen dat de levensvatbaarheidstoets strikt uitgevoerd wordt en er geen maatwerk geleverd kan worden. Of: ondernemers moeten maar ‘de gemeentelijke website benaderen’ voor het beantwoorden van hun vragen. De gemeentelijke website daarentegen bevat dan, zo blijkt onvoldoende informatie om deze ondernemers volledig te kunnen informeren. 

Deze levensvatbaarheidstoets is opgenomen als criterium, maar de Rijksoverheid heeft onlangs duidelijk gemaakt dat gemeenten uitermate soepel moeten omgaan bij het uitvoeren van deze toets. Op deze manier hoeven zelfstandige ondernemers niet snel buiten de boot te vallen, maar dienen daarbij dan ook aan de voorkant geholpen te worden bij het duidelijk maken van de bewijsstukken die hiervoor nodig zijn. 

Navraag bij Tweede Kamerlid Thierry Aartsen leverde op dat gemeenten flexibel mogen omgaan met die gevraagde levensvatbaarheidstoets.

Tot slot wil Lokaal Realisme dat de gemeente de levensvatbaarheidstoets, zoals geadviseerd door de Rijksoverheid, spoedig versoepelt en maatwerk levert aan zelfstandige ondernemers. Ook is het raadzaam dat de gemeentelijke website bijgewerkt wordt om daarmee duidelijk te communiceren over hoe zelfstandige ondernemers succesvol beroep kunnen doen op de BBZ-regeling. Daarbij dient dan ook aan de voorkant duidelijk te zijn wélke (laagdrempelige) bewijsstukken de gemeente accepteert. 

Naar aanleiding van de zorgelijke geluiden vanuit de zelfstandige ondernemers stellen wij u conform artikel 36 van het reglement van orde, de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de signalen van de zelfstandige ondernemers die momenteel moeite ervaren bij het aanvragen van de BBZ-regeling? 

2. Heeft het college kennisgenomen van het advies van Rijksoverheid waarbij ze aangeeft de levensvatbaarheidstoets soepel uit te voeren waardoor er afgeweken mag en kan worden van een strikt beleid? Zo nee: beseft het college dat zelfstandige ondernemers momenteel door de strikte houding van de gemeente moeite hebben de broodnodige BBZ-regeling aan te vragen sinds het ophouden van de TOZO-regeling (en de gehanteerde lockdown)? 

3. Is het college bereid om per direct het toetsingskader van de levensvatbaarheidstoets aan te passen waardoor zelfstandige ondernemers laagdrempelig (en succesvoller) beroep kunnen doen op de BBZ-regeling? 

4. Is het college bereid om opdracht te geven voor het aanpassen van de informatie over de BBZ-regeling op de website van de gemeente? In aanvulling hierop: Lokaal Realisme ziet graag dat de informatie zodanig aangevuld wordt dat duidelijk is welke laagdrempelige bewijsstukken nodig zijn voor de levensvatbaarheidstoets. 

 

Wij zien uit naar uw reactie.