Het digitaal patiëntenportaal waarmee een patiënt op elk gewenst moment via de app een afspraak in kan plannen of een vraag kan stellen bestaat al even.

Verschillende huisartsenpraktijken zijn hiermee voortvarend aan de slag gegaan, zo ook Huisartsenpraktijk De Boswachter in Bergen op Zoom. Projectleider van Huisartsencoöperatie West-Brabant Robin Verhoog interviewt Marieke van der Klift en Martijn Raat van Huisartsenpraktijk de Boswachter over deze mooie ontwikkeling en kans om de zorg eenvoudiger te maken.

Wat maakt het werken in jullie praktijk bijzonder en waar blinken jullie in uit?

Huisartspraktijk de Boswachter uit Bergen op Zoom is makkelijk bereikbaar voor de patiënt. De praktijk heeft nagenoeg géén wachttijden en een patiënt kan in principe op dezelfde dag terecht op de praktijk, zowel digitaal als fysiek. De praktijk maakt geen onderscheid hoe de praktijk bereikt kan worden door patiënten, maar de digitale route: het patiëntenportaal heeft absoluut de voorkeur. MijnGezondheid.NET is voor de patiënt een kosteloze app om hun zorg digitaal te regelen, te downloaden op telefoon of tablet.

Via MijnGezondheid.NET kunt u afspraken maken met uw huisarts, medicijnen bestellen, inzage krijgen tot uw medisch dossier en online vragen stellen aan huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente. De patiënt logt altijd in via DigiD en kan daarna door met MijnGezondheid.NET, dit zorgt dat inloggen op het patiëntenportaal veilig is.

Jullie praktijk is koploper in het gebruik van het patiëntenportaal in de regio Westelijk WestBrabant. Hoe lang gebruiken jullie het patiëntenportaal al en hoe heeft dit de praktijk veranderd? In 2018 is de huisartsenpraktijk al gestart met het patiëntenportaal. De praktijk is gestart met econsulten en herhaalrecepten via het portaal. In de eerste COVID-golf heeft de praktijk de agenda opengesteld om digitaal afspraken te maken. Het patiëntenportaal zorgt voor snel contact met de praktijk- en huisarts, waarbij de patiënt niet gebonden is aan reguliere openingstijden en dus contact kan maken met de huisarts wanneer het de patiënt schikt.

In de huisartsenpraktijk werken we nu anders dan voorheen, zodat het patiëntenportaal zo goed mogelijk kan worden ingezet. Onze patiënten zijn over het algemeen erg tevreden over deze werkwijze. Een groot voordeel is ook dat een patiënt via de app tot drie maanden vooruit een afspraak kan maken. Telefonisch is dit alleen voor dezelfde dag mogelijk. Wat is jullie doelstelling voor de komende periode met het patiëntenportaal en digitale zorg?

Onze doelstelling is dat telefonisch contact overblijft voor de dag- en spoedzaken en dat alle overige zaken digitaal worden geregeld. Bent u ook benieuwd of u uw afspraken en vragen aan de huisarts via de app kunt maken? In onze regio werken we met twee patiëntenportaal: MijnGezondheid.NET (MGn) www.mijngezondheid.net ) of UwZorgOnline ( www.uwzorgonline.nl ). Beide portalen hebben ook een app, beschikbaar via de App Store en Google Play. Raadpleeg de website van uw eigen huisarts van welk portaal uw huisarts gebruik maakt. Dit verschilt per huisartsenpraktijk.