Langzaam op weg naar 11 - 11, hoe zijn de vooruitzichten?

Stichting Vastenavend heeft in ieder geval nieuws voor ons:

Forse subsidie werpt nieuw licht op te toekomst van het bouwen voor de vastenavend.

Maar liefst een bedrag van € 22.500,-- is door de Stichting Mastboom Brosens toegewezen aan de Stichting Vastenavend. Eerder al had de Stichting Mastboom Brosens, tezamen met het Prins Bernhard Cultuurfonds, een bijdrage verstrekt in de documentaire Bouwe be’ouwe; een documentaire die recentelijk in opdracht van de Stichting Vastenavend werd vervaardigd en het verhaal vertelt over de rijke vastenavendbouwcultuur in de gemeente Bergen op Zoom.

In die documentaire wordt niet alleen teruggeblikt op het verleden, maar juist ook gekeken naar de toekomst; hoe aanpassingen in het bouwproces het bouwen kunnen verduurzamen. Of hoe die aanpassingen het bouwen voor jongeren toegankelijker kan maken of hen daar meer voor geïnteresseerd kan krijgen. De subsidie van € 22.500,-- is bedoeld om ‘het nieuwe bouwen’ extra te stimuleren, maar ook om de rijkdom en de betekenis van de vastenavendcultuur in onze gemeente met zoveel mogelijk mensen te delen. Om deze doelen te bereiken, heeft de Stichting Vastenavend een plan opgesteld. In dit plan is voorzien in een ‘Vastenavendakkedemie’ en wordt gesproken over de instrumenten die nodig zijn om het bouwen met 3D-techniek op gang te krijgen. Op basis van dit plan heeft Mastboom Brosens de subsidie toegewezen. Voorzitter van de Stichting Vastenavend, Bas van Oevelen: ‘In de discussie over de bouwkoten, ging het de laatste tijd te veel over de stenen en te weinig over de inhoud. In die constatering lag voor ons ook de reden om de documentaire over het bouwen te maken. En zonder onbescheiden te willen worden, denk ik dat we in die opzet goed zijn geslaagd. De documentaire die eerder aan het gemeentebestuur en aan de bouwers werd getoond en nu via onder andere onze website voor iedereen toegankelijk is, geeft helder en duidelijk weer wat de waarde is van die traditie. Nu zetten we de volgende logische stap: investeren in nieuwe bouwprocessen en kennis over het feest.  Daarmee tonen we niet alleen aan dat die vastenavend- en bouwcultuur zoveel meer is dan alleen een aardig tijdverdrijf voor een grote groep mensen, maar laten we zien dat investeren in deze cultuur flinke rendementen op kan leveren.’

Van Oevelen doelt daarmee op de verbinding van de bouwcultuur met het onderwijs, het bedrijfsleven en andere cultuurinstellingen binnen en buiten de gemeente. Van Oevelen: ‘Al langer spelen we met de gedachte om veel meer met het onderwijs te willen doen. En het onderwijs wil dat ook. Maar dan moeten een paar dingen wel eerst op orde zijn. Dat is geschikte huisvesting voor de bouwclubs, zoals we daar in juni onze nieuwste plannen voor hebben gepresenteerd en bouwprocessen die meebewegen met de behoefte van het bedrijfsleven, waar het onderwijs voor opleidt. En natuurlijk is het niet zo dat de bouwers om die reden hun vertrouwde bouwproces moeten aanpassen. Daar zijn de bouwclubs vrij in.

Feit is wel dat het lastiger wordt om bouwers te vinden die over de vaardigheden beschikken om met het vertrouwde bouwproces door te gaan of die dat gewoon niet meer willen maar wel openstaan voor andere technieken. Wij doen hierin dan graag een handreiking. De wereld van 3D opent nieuwe deuren’. 

Een deel van de subsidie van Mastboom Brosens is dus bedoeld om de Vastenavendakkedemie op te tuigen. Dit betekent dat er nu geld beschikbaar is om de plannen die er al lagen, tot uitvoer te brengen. Een ander deel van de subsidie mag worden gebruikt om het bouwen via 3D-techniek een flinke duw in de goede richting te geven. ‘Binnen de toegekende subsidie mogen we € 15.000,-- besteden aan 3Dontwikkeling. Dat lijkt veel geld en voor ons is het dat ook. Maar om echt van de kant te komen is veel meer nodig. Dit betekent dat we tot slimme verbindingen moeten komen, waardoor we meer armslag hebben. De komende maanden gaan we hierover in gesprek met onder meer het onderwijs en ondernemers. Het is in ieder geval voor ons een flinke opsteker dat de Stichting Mastboom Brosens haar vertrouwen in ons, maar vooral in onze cultuur en tradities heeft uitgesproken’, besluit Van Oevelen.