Afgelopen week ontvingen we weer veel nieuws uit het Bravis ziekenhuis:

Zorgvernieuwing bij Cardiologie in het Bravis ziekenhuis

“We brengen de zorg sneller, vaker en dichter bij de patiënt”

Een ultrakorte wachttijd voor nieuwe patiënten. Patiënten met chronisch hartfalen die zelf hun metingen verrichten. Onderzoeken uitvoeren voor huisartsen en een intensieve samenwerking met andere ziekenhuizen. Vier mooie voorbeelden van zorgvernieuwing bij Cardiologie in het Bravis ziekenhuis waar vooral patiënten van profiteren. “We brengen de zorg sneller, vaker en dichter bij de patiënt. Of deze nu woont in Bergen op Zoom, Roosendaal of elders in onze regio”, vat cardioloog Victor Meuleman samen. 

Cardiologie heeft de afgelopen tijd ingezet op het verkorten van de wachttijd voor nieuwe patiënten. “Door de poli’s anders in te richten hebben we de wachttijd terug kunnen brengen naar nagenoeg nul”, vertelt zorgmanager cardiologie Iman Vleugel trots. “Als vandaag de huisarts een nieuwe patiënt doorverwijst naar de cardioloog, kan hij in principe de volgende dag al terecht.” 

Patiënten met pijn op de borst krijgen in het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom eerst een ECG (hartfilmpje) en echo van het hart voordat ze bij de cardioloog komen om de uitslag te bespreken. Dat gebeurt allemaal in één bezoek binnen één werkdag. 

 

Thuis metingen verrichten

Patiënten met chronisch hartfalen kunnen tegenwoordig zelf thuis hun metingen verrichten via zogenoemde telemonitoring. “Deze patiënten kwamen tot voor kort enkele malen per jaar naar het ziekenhuis voor hun metingen. Daarbij weet je nooit of die onderzoeken op het juiste moment plaatsvinden. Bij telemonitoring doen de patiënten zelf dagelijks hun metingen. De waardes voeren zij in een app in. De hartfalenverpleegkundige krijgt een seintje als er afwijkende zaken zijn. Daarop kan de medicatie worden aangepast of de patiënt wordt gevraagd om naar de poli te komen. Je hebt daardoor altijd op het juiste moment contact met de zorgverlener, dat is voor de patiënten geruststellend. Bovendien kunnen zij zelf hun waardes in de gaten houden en extra informatie uit de app halen. Ook scheelt het gereis naar het ziekenhuis”, aldus Iman, die meldt dat momenteel ongeveer vijftig patiënten van deze mogelijkheid gebruikmaken.”

 

Onderzoeken voor huisartsen

Een ander voordeel voor patiënten is de mogelijkheid die Bravis en Diagnovum aan huisartsen bieden om een ECG en een 24 uurs meting van het hart en de bloeddruk uit te voeren. “Wij kunnen die onderzoeken dicht bij de patiënt uitvoeren, namelijk in de Bravispunten die verspreid in de regio liggen. Is de hoofdlocatie dichterbij, dan kunnen patiënten ook daar altijd terecht. Wij sturen niet alleen de resultaten naar de huisarts, maar ook onze conclusie”, licht cardioloog Victor Meuleman toe. “Dat kan onnodig doorverwijzen voorkomen. Mocht er iets aan de hand zijn, dan hebben wij de uitslagen in huis. Als anderen de onderzoeken verrichten, moeten we na een doorverwijzing de metingen nog eens verrichten. Dat is voor de patiënt niet prettig en is ook overbodig.” 

 

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Nog een vorm van zorgvernieuwing is de intensieve samenwerking met de cardiologen van het Amphia in Breda en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes. “We hebben afgesproken onze poli’s voor controle na een hartinfarct hetzelfde in te gaan richten. Het spreekuur verloopt straks hetzelfde in Bergen op Zoom, Roosendaal als in Breda en Goes”, vertelt de cardioloog. “Ook maken we afspraken over de wachttijden, waardoor een patiënt desgewenst in een van de andere ziekenhuizen gezien kan worden. Mooie resultaten van een intensieve samenwerking.” 

Deze voorbeelden van zorgvernieuwing tonen aan dat Cardiologie van het Bravis ziekenhuis zich blijft inzetten voor hoogstaande zorg, zo dicht mogelijk bij de patiënt.

Fotobijschrift: Cardioloog Victor Meuleman (l) en zorgmanager cardiologie Iman Vleugel. Foto: Bravis ziekenhuis

 

Bravis ziekenhuis voert versoepelingen door

Het gaat in Nederland de goede kant op met het aantal coronabesmettingen. Daarom worden steeds meer maatregelen versoepeld. Het Bravis ziekenhuis volgt deze ontwikkelingen en past hier de eigen maatregelen op aan. Langzaam maar zeker gaan we terug naar de normale gang van zaken. 

Op het moment dat het coronavirus uitbrak in Nederland scherpte het Bravis ziekenhuis zijn bezoekersregeling aan. Vanaf dat moment mocht elke patiënt op de verpleegafdelingen nog maar één bezoeker ontvangen. Daar komt vandaag (donderdag 24 juni) een eind aan. In het vervolg mogen dagelijks tussen 18.00 en 20.00 uur maximaal twee mensen tegelijk een patiënt bezoeken. Uiteraard dienen bezoekers wel 1,5 meter afstand te houden. Ook is het wisselen van bezoekers niet toegestaan.

Deze bezoekersregeling geldt in de basis eveneens voor Intensive Care (IC), Kind & Jeugd en het Moeder & Kindcentrum. Wel hebben deze afdelingen hun eigen uitzonderingen.  

 

Bezoekers polikliniek

Het verzoek blijft aan iedereen die een afspraak heeft in het ziekenhuis om alleen te komen. Anders raken onze wachtkamers te vol en kan er geen 1,5 meter onderlinge afstand gehouden worden. Alleen als de persoon door omstandigheden niet alleen kan komen, mag maximaal één begeleider mee. 

 

Mondneusmasker alleen binnen 1,5 meter

Vanaf zaterdag 26 juni wordt het beleid met betrekking tot het mondneusmasker versoepeld. Patiënten, bezoekers en medewerkers hoeven vanaf zaterdag in het Bravis ziekenhuis geen mondneusmasker meer te dragen. Een uitzondering wordt gemaakt voor situaties waarin een onderlinge afstand van 1,5 meter niet mogelijk is. Denk daarbij aan een volle wachtkamer of bij zorgcontact. In die omstandigheden geldt het dringend advies om wél een mondneusmasker te dragen. 

 

Preventief screenen

Patiënten die worden opgenomen in het Bravis ziekenhuis werden uit voorzorg op corona getest. Doordat vrijwel geen enkele nieuwe patiënt positief test, is besloten te stoppen met het preventief screenen. Datzelfde geldt voor patiënten die na hun verblijf in het Bravis naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaan. Alleen patiënten die coronaklachten vertonen worden in het vervolg getest. 

 

Vaccineren van medewerkers verliep als militaire operatie zonder verspilling

“Vaccins horen in de bovenarm, niet in de koelkast”

Jullie krijgen zeshonderd vaccins en… ze worden over anderhalve dag geleverd. Deze mededeling was op 4 januari het startsein voor een omvangrijke inentingscampagne in het Bravis ziekenhuis. Het vaccinatieteam onder leiding van William Minderhoud, Mark Spook en Rick Davis heeft in een klein half jaar 6151 prikken gezet. Het inenten verliep als een militaire operatie die als voorbeeld heeft gediend voor de rest van Nederland. Door de precisie ging bovendien geen druppel vaccin verloren. Vandaag (vrijdag 25 juni) worden de laatste medewerkers gevaccineerd. Een terugblik op deze intense periode. 

Ver voordat de eerste vaccins bij het Bravis arriveerden had William zijn zaakjes op orde. “Ik wist dat we van testen naar vaccineren zouden gaan. De huisartsen hadden ervaring met het zetten van de griepprik in coronatijd. Zij kwamen uit op 25 vaccins per priklijn per uur. Dat heb ik als norm genomen. Ook heb ik me verdiept in de werkwijze van de Engelsen. Die waren al begonnen met vaccineren. En ik kwam in contact met de GGD”, blikt William terug.

 

Snel schakelen

Toch was het snel schakelen toen de zorgmanager op 4 januari te horen kreeg dat op 6 januari de eerste Pfizer-vaccins geleverd zouden worden. “Ze kwamen ontdooid en moesten daarom binnen 120 uur weggeprikt worden. Dat zette de boel extra onder druk”, vertelt hij. “Ik kreeg het idee om op de locatie Roosendaal het restaurant bij de ingang en de achterliggende vergaderruimten te gebruiken. In dit blok kon ik de administratie, apotheek, het vaccineren en de post-vaccinatie bij elkaar brengen, zonder dat ik het ziekenhuisproces verstoorde. Daarop ben ik het team gaan formeren. Ook heb ik veel steun gehad van Huisvesting die de routes heeft bestickerd en I&A die het hele systeem heeft ingericht.

 

Beveiligers

De eerste vaccins werden met fluwelen handschoenen aangepakt. “We moesten ze ophalen bij het ETZ in Tilburg. Dat gebeurde met een busje van Bravis met naast de chauffeur een beveiliger en daarachter nog een dikke BMW met nog meer beveiligers. Bij aankomst gingen de vaccins meteen de kluis in”, aldus William. Ook in het ziekenhuis was het voorzichtigheid troef. “Bij het ophalen van het eerste tasje met ampullen dacht ik wel even dat ik nu niet moest struikelen. Het is toch goud dat je in handen hebt. We wilden absoluut niet dat er vaccins verloren gingen”, benadrukt Mark. 

 

Het maximale

Dankzij de apotheekmedewerkers werd elke druppel benut. “Ze haalden het maximale uit de ampullen. Daardoor konden we ook mensen van de reservelijst oproepen. In het begin was het elke dag wel spannend of we nog genoeg vaccins hadden. Maar we hebben nooit iemand teleur hoeven te stellen”, concludeert William. Zijn strategie was ook om zo snel mogelijk de aangeleverde vaccins weg te spuiten. “We waren het eerste ziekenhuis in Brabant dat zoveel mensen in een korte tijd had gevaccineerd. Mijn motto was ook: ‘Vaccins horen in de bovenarm en niet in de koelkast’, want hoe sneller je vaccineert hoe sneller je het risico op corona terugdringt.”

 

70 prikken per uur

Per prikronde bestond het team uit twee secretariële medewerkers, twee prikkers, twee apothekersassistenten, een toezichthouder bij post-vaccinatie, een dagcoördinator en een projectleider. Bij het vaccineren van de hoog-risicopatiënten werden twee toezichthouders bij de post-vaccinatie ingezet. “We hebben bewust voor twee priklijnen gekozen, zodat we altijd een back-up hadden”, legt William uit. “Ik was uitgegaan van 25 prikken per uur per priklijn, maar dat zijn er uiteindelijk 35 geworden. Zodoende kwamen we op 70 prikken per uur.” 

 

Militaire operatie

De opzet van het vaccineren bleef vanaf de eerste dag ongewijzigd. “We hebben het aangepakt als een militaire operatie met een verticale structuur. Daardoor wist iedereen van alle situaties af. We moesten ook wel. Wij bepaalden namelijk niet welke vaccins we kregen en ook niet de hoeveelheid en het tijdstip. Daardoor kon je in de meeste gevallen niet meebewegen met de wensen van de medewerkers, hoe graag je ook wilde”, aldus William.  

De aanpak vroeg om een goede voorbereiding én heeft veel gevergd van I&A en HiX. “Onze ICT-afdeling heeft een eigen programma in HiX gebouwd. Normaal gesproken wordt op z’n hoogst elke drie minuten een afspraak in het systeem gepland. Wij vroegen van onze agenda elke 50 seconde een afspraak. Ook werkten we met kleurtjes die corresponderen met medische handelingen. Dat heeft navolging gekregen bij de GGD”, zegt Rick. “Bij het opzetten van de prikstraten heeft de GGD ook heel goed naar ons voorbeeld gekeken.” 

 

Een topteam

William is trots op wat met het team is bereikt. “In totaal hebben we 1474 prikken gezet bij hoog-risico-patiënten en 4677 prikken bij medewerkers. Daar zitten ook mensen bij die maar één prik nodig hadden. Van de raad van bestuur en het management kregen we alle steun. We hebben het weggezet en het was meteen goed. We zijn zelfs meer gaan doen per lijn. Geen enkele keer hebben we mensen hoeven af te bellen omdat er geen vaccin was. Dat kwam door dit topteam met allemaal een vriendelijke glimlach achter het masker, een snelle afhandeling en een persoonlijke geruststelling.”

 

In het Jaardocument 2020 legt het Bravis ziekenhuis online maatschappelijk en financieel verantwoording af voor de zorgverlening aan zijn patiënten. 

We kijken terug op een bijzonder verslagjaar. 

 

In 2020 zou het Bravis ziekenhuis zijn 5-jarig bestaan vieren. In plaats daarvan werden alle lustrumfestiviteiten afgeblazen en ging alle aandacht naar de noodzakelijke maatregelen voor beheersing van de coronapandemie en de intensieve zorg voor de vele COVID-19 patiënten. Corona leidde tot grote druk op de ziekenhuisorganisatie en tot afschaling van de reguliere zorg. De (financiële) impact van COVID-19 vormt een belangrijk onderdeel van het Jaardocument 2020.

 

Wendbaar

Maar de coronamaatregelen leidden ook tot nieuwe initiatieven of brachten al ingezette ontwikkelingen in een stroomversnelling. Bestuursvoorzitter Bianka Mennema: “Tijdens de coronaperiode hebben we kunnen ervaren hoe patiënten, artsen en medewerkers in staat waren om snel in te spelen op veranderingen. En hoe belangrijk het is om als ziekenhuis wendbaar te zijn als de situatie daarom vraagt. Ook voor die ontwikkelingen is ruim aandacht in het jaardocument.”

Bravis Beter Thuis

Een goed voorbeeld daarvan is Bravis Beter Thuis. De beweging om patiënten thuis of dichter bij huis medisch specialistische zorg te verlenen, wordt alsmaar groter. De coronaperiode in 2020 heeft een sterke invloed gehad op deze ontwikkeling. Een deel van reguliere zorg heeft toch doorgang kunnen vinden enerzijds dankzij de basis die eerder al gelegd wordt voor videoconsulten en telemonitoring, anderzijds ook dankzij de samenwerkingsafspraken met de regionale thuiszorgorganisaties. Zo konden steeds meer patiënten door de thuiszorg thuis behandeld worden met bijvoorbeeld bloedtransfusies, oncologisch-verpleegkundige handelingen, intraveneuze (antibiotica)behandelingen en dialysebehandelingen.

Visie 2030 – Het nieuwe Bravis

Met de vastlegging van de visie 2030 werd in het verslagjaar een belangrijke brug naar de toekomst geslagen. “De visie is tot stand gekomen in een ontwikkeltraject van twee jaar en met betrokkenheid van heel veel interne en externe belanghebbenden,” licht Bianka Mennema toe. “Het beschrijft onze visie op de zorg van de toekomst. We bouwen voort op de thema’s die we de afgelopen jaren ingezet hebben. Regie bij de patiënt, zorg dicht bij huis, intensievere samenwerking in het ziekenhuis en in de regio en herinrichting van zorg op basis van nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen. Zo bouwen we aan een nieuw ziekenhuis dat klaar is voor de toekomst.”

 

Positief resultaat

Het Bravis ziekenhuis heeft ondanks COVID-19 de positieve jaarresultaten in 2020 kunnen voortzetten. Het resultaat van 7,5 miljoen euro is gelijk aan het resultaat dat in 2019 is behaald. Met het voortzetten van de positieve resultaten verbetert de vermogenspositie van het Bravis ziekenhuis en blijft het ziekenhuis financieel gezond. 

 

Vertrouwen

In aanloop naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis is financiering een belangrijke stap. Met voortzetting van de positieve resultaten kan deze stap met vertrouwen tegemoet worden gezien. Voor 2021 en 2022 zal echter de impact van COVID-19 op de patiëntenzorg en financiering nog onzekerheden kennen.