Over corona gesproken

Nederland ligt onder vuur, de afgelopen week zelfs letterlijk. Politieagenten die werden aangevallen met vuurwerk, Molotovcocktails en wat al niet meer. Zelfs ziekenhuizen werden het doelwit van relschoppers. En dat alles vanwege corona. Dit alles vanwege maatregelen van de overheid die mensen raken, hen in hun vrijheden beperken en enorm veel vragen opwerpen.

Alleen, dit gaat eigenlijk helemaal niet op. Donkere overheidscomplotten, het strijden voor democratie en vrijheid, zijn slechts drogredenen van een stelletje losgeslagen ellendelingen die alles aangrijpen om onze samenleving te ontwrichten. Je mag best je eigen mening hebben, we moeten zelfs heel kritisch blijven welke beslissingen de door ons zelf gekozen regering in uitvoering neemt. En ja, bij geconstateerde vergissingen of fouten, mogen we hen aansprakelijk stellen. Dat noemen we immers democratie. Maar we mogen niet vergeten dat Covid-19 echt is. Het is een sluipmoordenaar, een infectieziekte die de wereld rondgaat op zoek naar slachtoffers. Het is een pandemisch virus waartegen met name de zorg een gigantische strijd aan het leveren is.

Een van de belangrijkste pijlers om je mening te kunnen vormgeven, ligt in het vergaren van informatie. En dus besloten we een aantal vragen te formuleren die betrekking hebben met de beleving van de zorg zelf. Zorg uit de eigen regio. Zo kwamen we uit bij Mevrouw Bianka Mennema, voorzitter van de raad van bestuur van het Bravis Ziekenhuis. We legden haar de volgende vragen voor.

 

Mevrouw Mennema, ondertussen zijn we ruim 10 maanden verder, worstelen we met een tweede golf en worden we gewaarschuwd voor wellicht een derde golf. Wat is de impact op het zorgpersoneel binnen ons ziekenhuis, patiënten met het Covid-19 virus onder de leden en de reguliere zorg?  

De impact van Covid is op iedereen groot. Bij onze medewerkers merken we dat de constante druk zijn tol begint te eisen. De rek raakt eruit. Na de eerste golf hadden we tijd om even te herstellen. De tweede golf begon dit najaar en is gelukkig minder grillig dan de eerste, maar zorgt wel voor een langere druk. Echt dalen doet het niet meer. Covid-zorg is inmiddels een constante factor in ons ziekenhuis. Met kleine golfbewegingen. Op die golven proberen we te sturen met het inplannen van onze reguliere zorg. Dat valt nog niet mee. Acute, oncologische en semi-acute zorg gaan bij Bravis altijd door. Daar is geen discussie over. En waar de situatie het toe laat, plannen we beschikbare OK’s voor niet acute zorg. Zoals dagbehandelingen en orthopedische ingrepen. We gaan altijd voor een maximale inzet van onze OK’s. Zodra de situatie het toe laat hopen we de achterstand zo snel mogelijk in te halen. 

Voor onze patiënten is het fijn dat er ten opzichte van de situatie begin 2020 inmiddels veel meer kennis is over het ziekteverloop en de behandeling. Patiënten liggen hierdoor minder lang in het ziekenhuis en er zijn ook minder mensen die op de IC moeten worden opgenomen. Maar het blijft natuurlijk een enorme impact als je met corona in het ziekenhuis komt te liggen. Ook het herstel duurt bij sommige mensen lang. Men kan nog lange tijd last hebben van restklachten.  

 

Er ontstaan ondertussen verschillende varianten van dit virus. Leidt dit tot andere acties/ consequenties? Hoe wordt het Bravis ziekenhuis hierover geïnformeerd?

Bravis neemt samen met de andere Brabantse ziekenhuizen deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Hierin worden belangrijke ontwikkelingen en prognoses besproken en afgestemd. Ook maken we hier bijvoorbeeld afspraken over een evenredige verdeling van Covid patiënten over de regio. Vooral de Britse (besmettelijkere) variant zorgt voor andere prognoses dan de huidige Covid-variant. Dat is zorgelijk. De nieuwe maatregelen die zijn afgekondigd door het kabinet (o.a. de avondklok) buigen deze prognoses hopelijk om. Het scenario van een derde golf is helaas zeer reëel. In afstemming met het ROAZ en het ministerie van VWS worden diverse scenario’s voorbereid. 

 

Wat kunt u vertellen over de gestarte vaccinaties en het te verwachten traject?

Het was zeer goed nieuws dat ziekenhuismedewerkers die acute Covid zorg verlenen (IC, cohort en spoedeisende hulp) vervroegd de mogelijkheid kregen om zich te laten vaccineren. Begin januari heeft deze groep een eerste prik gekregen. Komende week volgt de tweede prik. De vaccinatiebereidheid binnen Bravis is hoog. Daar ben ik blij om en trots op. Het geeft ons de zekerheid dat we goede zorg kunnen blijven verlenen. Helaas zijn er het afgelopen jaar veel collega’s ziek of in quarantaine geweest vanwege Covid. Daardoor was het soms lastig om de bezetting rond te krijgen. Zeker met een mogelijke derde golf in zicht wil je goed voorbereid zijn. De overige collega’s krijgen volgens de huidige planning vanaf april de mogelijkheid om zich te vaccineren. 

 

Quote Bianka: “Corona heeft al bijna een jaarlang enorme impact op ons ziekenhuis. Vaccinaties geven ons hoop.

 

De antwoorden laten ons een glimp zien van de enorme inspanningen die de zorg zich getroost om het virus zoveel mogelijk de baas te blijven. Bovenop die fysieke inspanningen, de nodige besmettingen (het ziekteverzuim in de zorg in Nederland lag nog nooit zo hoog) omdat men in de frontlinies werkt, mogen we vooral de mentale stress niet vergeten. Het is niet gemakkelijk dagelijks geconfronteerd te worden met familie die niet bij hun zieke leden mag komen, mensen te zien strijden voor hun leven, of te moeten toekijken hoe mensen die verschrikkelijke strijd met Covid-19 aan het verliezen zijn.

Wat dat betreft moeten al die ontkenners eens een dagje meelopen in een gewoon normaal ziekenhuis. Wellicht dat hun ogen dan opengaan en ze toegeven dat Nederland wel degelijk in strijd is met een levensbedreigend virus.

Trouwens, voor echte cijfers moet je bij het RIVM zijn. Daar vroegen we dan ook statistische informatie op. We kregen het volgende antwoord aangereikt:

 

Geachte heer Franken,

Wij verwijzen u graag naar de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Daar vindt u veel informatie op de volgende pagina’s:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/archief-corona-updates

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

RIVM Informatiepunt

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.rivm.nl