Vanaf maandag 1 juni is het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum te Oudenbosch weer toegankelijk.

De bezoekers die dan het museum bezoeken, vallen met hun neus in de boter met gerestaureerde vitrines, een themakleur bij Volkenkunde en een geheel nieuwe tentoonstelling.

 

De afgelopen tijd is door de medewerkers hard gewerkt. Bestuur en medewerkers wisten het nuttige te verenigen met het onaangename. In de meer dan twee maanden tijd dat het museum noodgedwongen was gesloten, is de expositie over Nederlands-Indië zorgvuldig ingepakt en zijn vitrines gerestaureerd en geschilderd, 

Daarna is een mooie en veelzijdige tentoonstelling samengesteld over de Witte Paters en hun relatie tot Oudenbosch. Want zij zijn het die de grondslag legden voor de huidige Afrika-collectie.

 

Brussel 1890

Behalve de historie wordt aandacht besteed aan de voorwerpen die ze meebrachten en die een beeld geven van diverse culturen en gebruiken. Daarnaast wordt slavernij belicht en een verbinding gelegd naar de actualiteit. Het waren immers de Witte Paters die zich inzetten tegen slavenhandel in Afrika door Arabieren. Het was zelfs door toedoen van hun oprichter, kardinaal Charles Lavigerie, dat het probleem internationaal op de agenda werd gezet tijdens de Internationale Conferentie van Brussel in 1890.

 

Voetbal in Qatar 

Wie denkt dat slavernij iets uit het verleden is, vergist zich. Jihadbewegingen gebruiken nog steeds slaven, mensensmokkel en vrouwenhandel is een groot probleem en zelfs het voetbalkampioenschap in 2022 schijnt niet zonder slavenarbeid te kunnen. 

 

Het museum is goed en veilig te bezoeken dankzij uitgezette looproutes. De zalen bieden voldoende ruimte voor de nodige onderlinge afstand. Elke woensdagmiddag, zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 is het NVMO aan de Markt 30a geopend.