Zoals zovele Bergenaren in die tijd, begon deze 7-jarige snotneus zijn carrière begin jaren 50-tig in het kerkkoor van de Maagd.

Hij kreeg de smaak te pakken en op zijn 15de stond hij al met zijn eigen bandje in de Bergse cafés te zingen. Nu zo’n 60 jaar later heeft hij een goed gevulde platenkast met eigen repertoire. Jan Jimkes is inmiddels wereldberoemd in Bergen en  omstreken. Het meest bekend is hij wel met zijn formatie “Crabtown Three”. “Bergen mijn Bergen” en “Oudoe” zingt menig Bergenaar met twee vingers in de neus mee.

Vroeger deed hij alles nog zonder versterkers, maar door de jaren heen heeft de techniek zijn intrede gedaan en daardoor werden de zalen en daarmee het publiek steeds groter. Met als een van de hoogtepunten, een optreden op landelijke televisie bij Op volle toeren, is Jan altijd bijzonder actief gebleven in de muziek en showbizz. In de wereld van de vastenavendmuziek is Jan ook zeker geen vreemde. Samen met de Pappegatters, Peperbuskes en niet te vergeten Krabbestamp, heeft hij menige prijs binnengehaald tijdens de Dweilbandfestivals. Reden te meer om Jan deze keer aan de jurytafel te laten aansluiten. Uiteraard zei Jan volmondig “JA” toen hij werd benaderd voor de functie van gastjurylid. Hij voelt zich zeer vereerd en is er ook best wel een beetje heel erg trots op dat hij hiervoor is gevraagd. Samen met de vaste juryleden, Meike Warmoeskerken, Cees Meijer, Frans Touw en voorzitter Jean-Paul Heck, gaat hij de 23 dweilbands beoordelen op muzikaliteit en orginaliteit. Ook dit jaar zal er weer gestreden worden om de gewilde prijzen;

* De ‘peblieksprijs’ voor die band die bij het publiek het meest losmaakt.

* De ‘vernuuwingsprijs’ voor die band die echt iets verfrissend brengt, iets doet wat nooit eerder een dweilband heeft gedaan.

* De ‘meziekprijs’ de loftrompet voor die band die in alle facetten muzikaal de meeste indruk heeft gemaakt op de jury.

* De ‘sjoo-prijs’ voor die band die laat zien dat muziek en presentatie één zijn, het publiek komt oren en ogen tekort bij het optreden en tenslotte,

* De ‘worstprijs’ voor die band die van harte wordt aangemoedigd door te gaan op de ingeslagen weg. 

De zaal van de Stoelemat gaat om 14.00 uur open en de apotheose met prijsuitreiking op de Grote Markt wordt verwacht rond 19.00 uur. Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar op de bekende voorverkoopadressen, stichtingvastenavend.nl en (indien nog beschikbaar) aan de kassa van de Stoelemat.

 

 Persbericht Gastzjurielid Dweilbendfestival 2020

Gastzjurielid tijdes 50ste Dweilbendfestival is Jan Jimkes Zoas zoveule Bergenèère n’in die tijd, begon deze 7-jarege snotneus z’n kariejèère begin jare 50-teg in ‘t kerrekkoor van de Maagd. IJ kreeg de smaak te pakke n’en op z’n 15de ston tie al messe n’eige bendje in de Berregse kefees te zinge. Nouw zo’n 60 jaar later ettie ‘n goed gevulde platekast mè d’eige rippetwaar.

Jan Jimkes is onder’and wereldberoemd in Berrege n’en omstreke. ‘t Méést bekend is ij wel messe formasie “Crabtown Three”. ‘Bergen mijn Bergen’ en ‘Oudoe’ zingt meneg Bergenèèr mè twee vingers in de neus mee. Vroeger dee tie alles nog mè zonder versterrekers, mar deur de jare ‘één et de techniek z’n intreeje gedaan en dèèrdeur wiere de zale n’en dèèrmee ‘t pebliek tellekes gròòter. Mè d’as één van de òògtepunte, n’n optreeje op landeleke tillevisie bij ‘Op volle toeren’, is Jan altijd biezonder aktief gebleve n’in de meziek en sjoowbis. In de wereld van de vastenavendmeziek is Jan ook éémaal gin vreemde. Same mette Pappagatters, Peperbuskes en nie te vergete Krabbestamp, ettie menege prijs binnege’aald tijdes de Dweilbendfestivals. Rede te meer om Jan deze keer aan de zjurietafel te late n’aansluite. Netuurlek zee Jan volmondeg ‘JA’ toen ij wier benaderd voor de funksie van gastzjurielid. IJ voel zich zéér vereerd en is t’r ok best wel ‘n bietje éél erreg trots op dattie iervoor is gevroge.

Same mette vaste zjurieleeje, Meike Warmoeskerken, Cees Meijer, Frans Touw en voorzitter Jean-Paul Heck, ga Jan de 23 dweilbends beoordele n’op muzekaliteit en orizjinaliteit. Ook dees jaar zal t’r weer gestreeje worre n’om de gewilde prijze;

* De ‘peblieksprijs’ voor die bend die bij ‘t pebliek ‘t méést losmakt.

* De ‘vernuuwingsprijs’ voor die bend die echt iets verfrissend brengt, iets doet wa nooit eerder ‘n dweilband et gedaan.

* De ‘meziekprijs’ de loftrompet voor die bend die in alle fasette muzekaal de mééste indruk et gemakt op de jury.

* De ‘sjoo-prijs’ voor die bend die lat zien dat meziek en prissetasie één zijn, ‘t pebliek kom d’ore n’en òòge tekort bij ‘t optreeje n’en tenslotte,

* De ‘worstprijs’ voor die bend die van arte wor aangemoedegd deur te gaan op de ingesloge weg. 

De zaal van de Stoelemat ga d’om 14.00 uur ope n’en de apoteose mè prijsuitreiking op de Gròòte Mart wor verwacht rond 19.00 uur. Kaarte à € 7,50 zijn verkrijgbaar op de bekende voorverkòòpadresse, stichtingvastenavend.nl en (indien nog beschikbaar) aan de kassa van de Stoelemat