De Stichting Vastenavend wil graag in contact komen met mensen die al vanaf 11-11 van vorig jaar weten dat ze met de komende Vastenavend met hun neus in de boter vallen.

Het type mens dat er al maanden alleen over nadenkt hoe dat je op de beste manier invulling geeft aan het motto van 2020: ‘Dweil d’oew neus mar achternaar’, in de Optocht die op 25 februari door Bergen op Zoom trekt. Dat zijn de mensen van stavast. Mensen die hun neus er niet voor optrekken. Snuiters die ’t snotverdorie heel goed snappen en weten dat ze niet bij de neus genomen worden!

Kandidaten daarvoor wordt gevraagd zich op zaterdag 1 februari tussen 10.00 en 13.00 uur te melden bij de Optochtregelaars, die speciaal daarvoor aanwezig zijn in de Bibliotheek aan de Kortemeestraat nummer 17 in Bergen op Zoom. Daar wordt de inschrijving voor de Optocht van 2020 namelijk geregeld. Gevraagd wordt om het van tevoren ingevulde inschrijfformulier alvast mee te brengen. Dat formulier is te vinden op de website van de Stichting Vastenavend. Iedereen met ’n neus kan meedoen. Mensen met een loopneus bijvoorbeeld kunnen met een loopgroep meedoen.

Voor mensen die vragen hebben over het Bergs dialect zijn specialisten van de Berregse Kamer aanwezig. Deelnemers die vorig jaar met Vastenavend ´n beker of trofee gewonnen hebben, wordt gevraagd om die bij de nieuwe inschrijving in te leveren. ‘ Inschrijving Dweilbendfestival’ Tevens is de muziekcommissie aanwezig en is het mogelijk om je band aan te melde voor ´t Dweilbendfestival dat op zondag de 23e februari plaatsvindt.

‘Tentòòngespreid’

Tijdens de inschrijvingen kunnen de ontwerpers hun ontwerpen aanbieden voor de expositie Tentoongespreid. Want tentoongespreid is terug, en hoe! Of liever… waar! Tentoongespreid opent haar Vastenavendexpositie ook in bibliotheek de Markiezaten, Kortemeestraat 17 en is vrij toegankelijk op vrijdag 7 februari tot en met zondag 1 maart (Kijkdag op de Kaai). ‘Optocht tribune’ Ook dit jaar is er weer gelegenheid om de ‘nieuwe’ optocht route te aanschouwen vanaf de tribunes op de markt. Wees er op tijd bij want de kaartverkoop is al in volle gang. Alle informatie staat ook op www.stichtingvastenavend.nl/optocht .

Inschrijve vor d'n Optocht op 1 febrewarie 2020

De Stichting Vastenavend wil gèère n’in ketakt komme mè mense die al vanaf Ellef-Ellef fleet jaar wete dasse mette kommede Vastenavend mè t’r neus in de botter valle. ’t Tiepe mens da d’allééneg nog mar ken denke, oe dagget best oew neus achternaar ken dweile en totte konklusie n’is gekomme datta d’t best ken mè d’n Optocht die op 25 febrewarie deur ’t Krabbegat trek. Da zijn de mense van stavast. Mense die d’r neus d’r nie vor optrekke. Snuiters die ’t snotvergimme éél goed snappe en wete dasse nie bij de neus genome worre! Kandidate dèèrvoor wor gevroge zich te melde bij de n’euse Optochtregelèèrs, die spesjaal dèèrvoor op zaterdag 1 febrewarie tusse 10.00 en 13.00 uur aanwezeg zijn in de Bieb aan de Kortemeestraat nummer 17 in ons Krabbegat. Dèèr kende de boeking voor de 25e febrewarie (en meschient ok wel oew optochtabonnement vor de kommende jare) regele. Nim d’oew van tevore n’ingevulde inschrijfforremelier avvast mee. Zo’n forremelier vinde n’op www.StichtingVastenavend.nl. Éémaal ingevuld is t’r gin geneuzel meer nòòdeg en ken t´r snel zake worre gedaan. Iederéén mè d’n neus ken meedoen. Agg’n lòòpneus et is ’t andeg om bevobbeld mè d’n lòòpgroep mee te doen.

Vor vrage n’over oe dagg’oew bedochte motto in ’t Berregs diejalekt zet, motte ter plekke effe rondneuze; dan ziede de KNO-spesjaliste van de Berregse Kamer medéén zitte. Deelnéémers die fleet jaar mè Vastenavend ´n beker of trofee gewonne n’ebbe, wor gevroge om die bij oew nuuwe n´inschrijving in te levere. Dan kenne die lekker opgepoetst, as gepolijste nuskes van de zallem, dees jaar wir uitgereikt worre.

‘Inschrijve vor ’t Dweilbendfestival’

Deze dag in de Bieb is ´t ok mogelek om oe aan te melde vor ´t Dweilbendfestival op zondag de 23e febrewarie. De meziekkemissie zit vor u klaar! 

 

Tentòòngespreid’    

Tentòòngespreid is trug, en oe! Of liever… waar! Nou, dèèr waar ge ongetwijfeld al 'n keer gewist zijt agge swijle van leze n'ouw. Op 'n plek waar da d'alle gròòte schrijvers en schrijfsters d'r eige plek ebbe. En waar datte kunstenéérs van d'Optocht nouw ok d'r plek ebbe. Tentoongespreid it oe welkom in… de bieb in 't Vierkantje! Tentòòngespreid opent aar Vastenavendeksposisie in de biblioteek De Markiezate n'in de Kortemeestraat 17 vanaf vrijdag 7 febrewarie tottemet zondag 1 mèèrt (Kijkdag op de Kaai). Atte bilblioteek de Markiezate n'ope is, kende Tentòòngespreid grates bezoeke.

Alle infermasie sta d’ok op www.stichtingvastenavend.nl/optocht