Wordt de locatie van de Fabiola flat een parkeerplaats?

Dat is de vraag die omwonenden zich stelden, prompt dan ook deze brief aan de gemeente:

 

Aan:

Gemeente Bergen op Zoom

T.a.v. Gemeenteraadsleden

CC dhr. Stander

Jacob Obrechtlaan 4

4611 AR Bergen op Zoom

Uw referentie: nvt

Bergen op Zoom, 12 Januari 2020

Betreft: Plannen parkeerplaats Fabiolaflat (Bravis ziekenhuis)

 

Geachte heer Stander, gemeenteraadsleden,

Wij, bewoners van de omgeving, vernamen - helaas via de krant – dat er plannen zijn om op de plaats van de Fabiolaflat een parkeerplaats te maken. Wij vragen ons af of het hier een gerucht betreft, waar het precies om gaat en hoe de besluitvorming hieromtrent verloopt. Dit omdat we uiteraard benieuwd maar ook bezorgd zijn over de impact hiervan op onze leefomgeving en de waarde van onze woningen. De laatste jaren staat de omgeving toch al fors onder druk (vanwege de snelweg, het kappen van veel bos, het ziekenhuis dat bijvoorbeeld pal voor een aantal woningen bouwt en TL verlichtingen aanlegt), en worden wij als bewoners slecht of niet geïnformeerd, laat staan dat er sprake is van overleg. Dat geeft weinig vertrouwen helaas, dus vandaar dit schrijven aan u.

Hierbij vragen wij dat u vanuit uw verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van de belangen van de inwoners van Bergen op Zoom, ons van informatie kunt voorzien en ons gerust kunt stellen in onze zorg, dan wel onze belangen kunt borgen. Graag gaan we daarom met u het gesprek aan en ontvangen de informatie over de bestemmingsplannen, mogelijke wijzigingen die ter sprake zijn, de bedoeling en visie van de gemeente op het terrein en de wijze waarop de belangen van de bewoners in acht wordt genomen.

We hebben een mooie wijk, met (nog steeds) redelijk veel groen en rust en zouden het echt zeer betreuren als hier onnodige schade aan wordt aangericht vanwege louter commerciële of korte termijn (het ziekenhuis verdwijnt toch) plannen die nóg meer autoverkeer aantrekt en er toe leidt dat de omgeving in een zee van blik verandert. Of dat er – zoals bij het parkeerdek van het ziekenhuis – het mooie aanzicht van de bomen op het betreffende terrein plaats maakt voor 24 uur per dag felle TL-balken. De bewoners hier investeren veel aandacht en geld aan de mooie omgeving en krijgen daar nu ook een fijne wijk voor terug. De motivatie om deze inspanningen en investeringen te doen zal in zo’n scenario zeker verdwijnen hetgeen tot een stuk verloedering zal leiden en  waarbij wij niet uitsluiten dat er door bewoners maatregelen (zoals schuttingen en verlichting) tegen de overlast worden genomen die het aanzien van deze wijk en dus Bergen op Zoom zeker niet ten goede komen.

Wij hopen dan ook zeer dat u ons dit keer niet voor voldongen feiten plaatst en op korte termijn te woord staat, zodat we tot een gezamenlijke belangenafweging kunnen komen in redelijk overleg en zonder dat we in een voor alle partijen  vervelende en potentieel langslepende situatie komen rondom WOB, planschade etc. Dat is zeer zeker niet de manier waarop wij hier mee om zouden willen gaan.

Wij zullen ook de directie van het ziekenhuis – als goede buur - vragen om informatie en overleg.

Met vriendelijke groet,

De bewoners