Zaterdag 29 juni 19.00 uur Vesperviering met hoog pauselijk bezoek 

In de aanloop naar de zondag van de Maria Ommegang op 30 juni is er zaterdagavond 19.00 uur een Maria-vesperviering in de St. Gertrudiskerk.  De pauselijke nuntius Mgr. Aldo Cavalli *komt hiervoor naar Bergen op Zoom en gaat samen met vicaris Paul Verbeek in deze Vesperviering voor.

(*De pauselijk nuntius vertegenwoordigt de Heilige Stoel bij het Koninkrijk der Nederlanden en is de verbindende schakel tussen de paus en Romeinse Curie en de Rooms-Katholieke kerk in Nederland. Een van de taken van de nuntius is het voorbereiden van bisschopsbenoemingen).

 

Zondag 30 juni 10.00 uur speciale Eucharistievering

Zondag om 10.00 uur staat de eucharistieviering in de St.Gertrudiskerk in het teken van de 75e Maria Ommegang. Als speciale gasten zijn daar vicaris Raffic uit Jeruzalem, Mgr. Kasteel uit Rome en pastoor Van de Weide uit Sneek bij aanwezig. 

Voorgangers zijn de pastores Paul Verbeek en Rud Smit. Ze worden geassisteerd door de leden van het pastoraal team, Fredi Hagedoorn en Anton Jansen.

 

Verkeer op 30 juni

In verband met de dankstoet worden vanaf 13.00 uur de kruispunten Zuidoostsingel/ van Hasseltstraat en kruispunt De Vier Winden aan de Antwerpsestraat,  afgesloten voor verkeer. Verkeersregelaars zorgen voor doorverwijzing.  Overigens is het deze zondag koopzondag en kan overal, ook in de parkeergarages, gratis worden geparkeerd.

 

Informatie- / verkooppunten 

Op het Beursplein en de Grote Markt  komen standjes van de Maria Ommegang te staan waar informatie kan worden ingewonnen over de stoet. Daar zijn naast de gebruikelijke devotionalia, ook het jubileumboek en de CD met Maria Liederen voor resp. 15,- en 5,- euro te koop.

 

De Stoet

De starttijd van de Ommegang vanuit het Markiezenhof is 15.00 uur. De route van de 75e Maria Ommegang is als volgt:  Markiezenhof – Steenbergsestraat – Fortuinstraat – Grote Markt – Hoogstraat – Kerkstraat – Huijbergsestraat – Burgemeester van Hasseltstraat – Van Dedemstraat – Antwerpsestraat – Korte Bosstraat – Bosstraat – Potterstraat – Lievevrouwestraat –  Gevangenpoort.

 

Programmaboekje

Het programmaboekje met daarin de volgorde van de verschillende stoetonderdelen, wordt zondag langs het parcours uitgedeeld. De digitale versie daarvan treft u bijgaand aan.

 

Jaarthema

‘Een belofte die doorgaat’ is het jaarthema van deze jubilerende Maria Ommegang.  Dit verwijst naar de belofte die kapelaan Ooijens in de H.Maagdkerk deed op 15 augustus 1942. Als Bergen op Zoom in de Tweede Wereldoorlog bespaard zou blijven van groot oorlogsleed, dan zou de Maria Ommegang die sinds 1572 verboden was, weer in ere worden hersteld. Dat gebeurde. Op 15 augustus 1945 trok er weer een Maria Ommegang door de straten van Bergen op Zoom. Dit jaar dus voor de 75e keer.

 

Aandacht voor 75 jaar Bevrijding

Het themakostuum voor deze Ommegang is dit jaar weer door Ward Warmoeskerken ontworpen en gemaakt.  De vlaggen van de landen die meegewerkt hebben aan de bevrijding van onze stad in 1944, zijn in het themakostuum te zien.  Daarnaast rijden er twee jeeps mee met ‘Canadezen’ van de regimenten die destijds als eerste Bergen op Zoom binnenreden.

    

Nieuw onderdeel: De Verrijzeniswagen

Voor deze jubileum Ommegang is een Verrijzeniswagen gemaakt die als geheel nieuw onderdeel aan de stoet wordt toegevoegd. De Verrijzeniswagen is voor dit jubileum gesponsord. De Stichting Decorbouw Groot Arsenaal heeft deze gemaakt. Ze beeldt het graf uit, van waaruit Jezus is opgestaan.  Een engel, drie Maria’s en elf apostelen zijn hiervoor in nieuw ontworpen kleding gestoken en  acteren ook in een speciale choreografie.

 

Deelnemers van buiten Bergen op Zoom

Naast de gebruikelijke locale deelnemers aan de stoet zijn vertegenwoordigers van andere plaatsen te gast in de stoet. Uit onze zustersteden Oudenaarde (België) en Szczecinek (Polen) zijn dat respectievelijk het Trommelkorps KSA en een groep met schoolkinderen die deze week te gast zijn in Bergen op Zoom. Nieuw in de stoet is een groep vertegenwoordigers van de Tempeliers. Ook loopt er een delegatie van de Ridders van het Heilig Graf in de stoet mee. 

Verder worden de z.g. ‘Gastmaria’s uit Clinge, Hulst, Kwadendamme, Haamstede, Tilburg,  Kerselare  (ook met de krokodil) en Zwolle meegedragen. 

Deze laatsten gaan aan het eind van de stoet direct terug naar de kerk. Alleen het processiegedeelte met het Ommegangbeeld (laatste deel van de stoet) gaat aan het eind van de Potterstraat rechtsaf en loopt via de Steenbergsestraat terug naar het Markiezenhof voor een officiële sluiting. Daarna wordt het Ommegangbeeld via de Steenbergsestraat en Fortuinstraat ook weer teruggebracht naar de St. Gertrusdiskerk. 

 

Speciale gasten 

Dit zijn de Commissaris van de Koning in de Provincie Noord Brabant Prof.Dr.Wim van de Donk, Burgemeester Frank Petter,  wethouders van Bergen op Zoom,  vicaris Raffic uit Jeruzalem, Mgr. Kasteel uit Rome en de Nederlandse monseigneurs Liesen uit Breda,  Van den Hout uit Groningen en Wiertz uit Roermond. Daarnaast komt  er nog een aantal vicarissen en dekens.

De kerkelijke en wereldlijke autoriteiten bekijken samen met het Maria Ommegangbestuur de stoet langs het parcours in de Steenbergsestraat en sluiten aan het eind aan. Zij lopen het verdere parcours in de stoet mee.   

   

Toegang langs het parcours

Toegang tot de Maria Ommegang is gratis. Op de Grote Markt staan stoelen opgesteld voor mensen die niet lang kunnen staan. Deze stoelen zijn vooraf door en voor hen gereserveerd. 

 

Maria Ommegang in beeld

ZuidWest TV zendt de stoet zoals gebruikelijk, live uit vanaf de Grote Markt. 

Door hen is tijdens de voorbereidingen voor deze jubileumommegang een special gemaakt die voorafgaand  aan de Ommegang  tegen 14.45 uur de ether in gaat.  

 

Voor het KRO/NCRV TV-programma ´Roderick Zoekt Licht´ heeft maker/presentator Roderick Vonhögen op 19 juni tijdens een repetitieavond in de Blokstallen opnames gemaakt. Zondag de 30e gaat hij verder met zijn opnames. In september of oktober wordt een gehele uitzending gewijd aan de Bergen op Zoomse Maria Ommegang.  Een eerste impressie van de opnames bij de repetitie  is op You Tube te zien. https://youtu.be/7TL9XPxIJ1c .   

 

Alle informatie over de Maria Ommegang is ook te vinden op onze website: mariaommegang.nl