Dit schooljaar is ’t Ravelijn in Steenbergen gestart met een nieuwe onderwijsvorm; R@velijn Agora.

De persoonlijke leervraag van de leerling staat hierbij centraal. De docenten coachen dit leerproces waarbij ouders en leerlingen worden betrokken.

 

De school voor mavo en voorbereidend mbo heeft maatwerk hoog in het vaandel staan en is daarom altijd op zoek naar hoe hier het best gehoor aan gegeven kan worden. Zo kwam de school in aanraking met het Agora onderwijs, waar gepersonaliseerd leren voorop staat. Bij gepersonaliseerd leren gaat de leerling op onderzoek uit om het antwoord te vinden op een vraag die hij zelf heeft geformuleerd, waarbij de leraar het proces coacht. Bij deze zelfsturing voor leerlingen blijkt het leerrendement vaak veel hoger is, door een verhoogde motivatie. Agora gaat samen met de leerling op zoek naar een persoonlijke leerroute. Dat leren is netwerkleren en leren buiten school en digitaal. De school biedt dus geen standaard routes aan, maar ontwikkelt die samen met de leerling.

 

Begin dit schooljaar konden leerlingen, in overleg met hun ouders, middels een motivatiebrief aangeven waarom zij Agora onderwijs willen volgen. De animo was meteen groot, waarna er intakegesprekken volgden en er daarna gestart is met de eerste groep Agora leerlingen.

Volgens Barbara van Zijl, betrokken als teamleider bij R@velijn Agora, is deze onderwijsvorm voor ’t Ravelijn het antwoord op het maatwerk vraagstuk. ‘Agora is het summun van maatwerk. Wanneer je maatwerk wilt bieden op niveau en interesses, dan kan er maar één iemand aan het stuur staan en dat is de leerling zelf. Dat is bij R@velijn Agora het geval. Als een leerling zijn of haar talenten omzet in leren, dan is Agora de manier.’ aldus Van Zijl. 

 

Het is al langer bekend dat ’t Ravelijn in Steenbergen onderwijsontwikkelingen goed in de gaten houdt en met haar tijd mee gaat. Zo heeft de school in de afgelopen jaren al het domeinleren, werken met de iPad en Virtual Reality in het onderwijs ingevoerd. Dat is ook waarom de school vorig jaar van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het predicaat Excellente School heeft ontvangen. De school kreeg dit predicaat mede omdat de school inzet op digitalisering, het werken binnen onderwijsdomeinen, maar vooral omdat de school de leerlingen beter voorbereid op het toekomstig leren en werken. Ook het Agora onderwijs is hier een bewijs van. 

 

Om toekomstige leerlingen en ouders bekend te maken met R@velijn Agora zal dit onderdeel zijn van de scholenmarkten die op maandag 5 en 12 november plaatsvinden. Van Zijl is aankomende donderdag te gast bij het televisieprogramma M2 welke om 21.00 uur live wordt uitgezonden op ZuidWest TV om daar samen met leerlingen te vertellen over Agora.