Eind deze maand worden voor de 74e keer onze geallieerde bevrijders geëerd en herdacht. 

De Stichting Bevrijding Brabantse Wal en de Gemeente Bergen op Zoom organiseren daarvoor het volgende herdenkingsprogramma. Bij alle onderdelen is eenieder van harte welkom.

• Ceremonies zaterdag 27 oktober, vanaf 10.00 uur                                                                                                                          

Om 10.00 uur begint de herdenkingsceremonie met kransleggingen op de Britse Oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. De ceremonie wordt muzikaal ondersteund door het Bergen op Zooms Blazers Ensemble en een piper. Daarna vindt vanaf 10.30 / 10.45 uur een herdenkingsceremonie met kransleggingen plaats bij het Bevrijdingsmonument  aan het  Arnoldus  Asselbergsplantsoen. Direct aansluitend, rond 11.00 uur, wordt een herdenkingsceremonie gehouden op het Thaliaplein achter de St. Gertrudiskerk. Ook daar worden kransen gelegd en wordt de ceremonie ondersteund door het Bergen op Zooms  Blazers Ensemble.  Burgemeester Petter houdt een toespraak.

Op iedere herdenkingsplaats is er voor ieder die dit wil, gelegenheid om na de kransleggers, ook zelf bloemen bij de monumenten te leggen. Voor personen die niet op eigen gelegenheid naar de herdenkingplaatsen kunnen gaan rijdt er een autobus die om 09.30 uur vertrekt vanaf het stadskantoor aan Plein 13.  Na de ceremonies rijdt de bus vanaf de Grote Markt terug naar het Stadskantoor. Na de herdenkingen zijn de mensen die hierbij aanwezig waren, van harte welkom voor koffie of thee in Stadsschouwburg de Maagd.

• Wachtpost XXXL opent zaterdag 27 oktober het Bevrijdingsjaar                                     

Op de dag dat herdacht wordt dat Bergen op Zoom in 1944 werd bevrijd, komt Wachtpost 13 XXXL voor het eerst naar buiten om het komende jubilerende bevrijdingsjaar muzikaal in te luiden. Wachtpost13 XXXL, genoemd naar de plaats waar de Canadezen in 1944 Bergen op Zoom binnen kwamen en naar de muzikanten die in 1944 spontaan naar aanleiding van de bevrijding door de straten van Bergen op Zoom trokken, is een samengesteld orkest uit de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen. Zelfs enkele muzikanten uit Antwerpen doen er aan mee.

Wachtpost 13 XXXL bestaat momenteel uit zo’n 100-tal muzikanten uit de Brabantse Wal regio. Afgelopen jaren zijn ze druk bezig geweest met nieuw repertoire en het werven van nieuwe leden.

Deze zaterdag zal ze zich, gestoken in kleding uit de jaren 40/50, presenteren en een aubade brengen aan hoogwaardigheidsbekleders en het Bergse publiek. Daarna volgt een rondtoer door de Binnenstad. Als eerste is de aubade om 12.30 uur op de Grote Markt in Bergen op Zoom.

• Canadays Lecture zaterdag 27 oktober, vanaf 18.45 uur                                                                                                                   

Op zaterdagavond vindt voor de derde keer de Canadays Lecture plaats. Het programma is gericht op jongeren en jongeren wordt gevraagd hun ouders/verzorgers en opa’s en oma’s mee te nemen. Om 18.45 uur vertrekt vanaf Scholengemeenschap ’t Rijks aan de  Burg. Stulemeijerlaan de Canadays Lecture Wandeltocht.  Deze wandeltocht wordt georganiseerd door studenten van leerbedrijf Zinc. Events & Leisure. Eindpunt van de wandeling is de St. Gertrudiskerk, ingang Kerkstraat. Om 20.00 uur start hier het programma van de Lecture. Generaal b.d. Peter van Uhm  zal een zeer boeiende lezing verzorgen. Het programma wordt mede ingevuld en muzikaal omlijst door leerlingen van het Centrum voor de Kunsten. Vanuit de Zeeuwse Muziekschool luistert klarinettiste Leonore van der Steenhoven de Lecture op. Zij wordt op piano begeleid door haar docent Hans Hest. Rond 22.00 uur wordt de avond met een drankje afgesloten. 

• Oecumenische dienst zondag 28 oktober, 09.30 uur                                                                                                   

Om 09.30 uur begint in de St.Gertrudiskerk een oecumenische herdenkingsdienst,  georganiseerd door de Raad van Kerken. Voorgangers zijn Pastoor Paul Verbeek en Dominee Willem Vermeulen. Door Cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels wordt medewerking verleend. Organist hierbij is Janno den Engelsman. Deze dienst heeft de titel: ‘Eleison’ meegekregen.

• Memorial Day of Canada in The Netherlands zondag 28 oktober, 11.00 uur                                                                                               

Om 11.00 uur vindt op de Canadese Oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg de uitgebreide herdenkingsceremonie Memorial Day of Canada in The Netherlands plaats.  Naast vertegenwoordigers van de Canadese regering zijn hiervoor prominente gasten uit binnen- en buitenland uitgenodigd. Er worden kransen gelegd en toespraken gehouden. De ceremonie wordt ondersteund door de Koninklijke Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht en muzikaal ondersteund door het Bergen op Zooms Blazers Ensemble en een piper. De ceremonie duurt ongeveer een uur en iedereen is van harte welkom. 

• Herdenkingen bevrijding Welberg op 2 en 4 november

Vrijdagmiddag 2 november om 13.30 uur is er de herdenking door de leerlingen van de Welbergse Pius X school. Die herdenking is de afsluiting van het lesprogramma wat zij over Vrijheid, Vrede en het oorlogsverleden van Welberg in de voorafgaande weken hebben gehad. Voor die herdenking zijn ook verschillende nabestaanden van de Welbergse burgerslachtoffers van 1944 en andere ouderen die die bevrijding hebben meegemaakt, uitgenodigd. Zondag 4 november om 15.30 uur begint op Welberg bij het klokmonument aan de Canadezenweg de officiële herdenking. Die wordt ook dit jaar weer afgesloten met het gelijktijdig luiden van de Welbergse klok met de Ceremonial Bell van het Canadese South Alberta Light Horse regiment in Canada. Na de herdenking kan onder het genot van koffie /thee met koek aan Canadezenweg 2 worden nagepraat.