1 augustus 2014 ging Passend Onderwijs van start. In die periode is er achter de schermen veel veranderd en soms merkt u dat als ouders ook daadwerkelijk op de school van uw kind.

Maar hoe loopt dat nu eigenlijk, Passend Onderwijs? Wie is er verantwoordelijk, wat gebeurt er met het geld, waar kan je als ouders op rekenen? Hoe gaat het in zijn werk als er vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind, welke mogelijkheden zijn er voor ondersteuning? En is Passend onderwijs er alleen voor kinderen met een bijzondere zorgvraag, of kan Passend Onderwijs iets bieden voor alle leerlingen?  

De ondersteuningsplanraad van de Brabantse Wal is een groep betrokken leerkrachten en ouders die u graag antwoord geeft op bovenstaande vragen en meer. In samenwerking met diverse instanties die betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen organiseren zij een avond voor alle ouders, verzorgers en belanghebbenden van kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. U bent van harte uitgenodigd!

 

Woensdag 7 november 2018

Inloop vanaf 19.15 uur

Roncalli Scholengemeenschap

Tuinderspad 6, Bergen op Zoom

 

 

Programma:

19.30 Korte inleiding door mevr. H. Persoon, directeur SWV Brabantse Wal; hoe wordt Passend Onderwijs hier in de regio vormgegeven?

19.45 presentatieronde 1

20.30 Pauze

20.45 presentatieronde 2

21.30 Afsluiting en mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 

Voor de twee presentatierondes kunt u een keuze maken uit een zeer divers aanbod. Er zijn aan de avond geen kosten verbonden, wel is het fijn als u zich vooraf aanmeldt. Dit kan t/m 14 oktober via

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmIQH0_hd_3DJMr_hSbQdhZRDGri9AdUGzutZWNkHthfJzWQ/viewform?usp=sf_link 

 

We hopen u in groten getale op deze avond te mogen ontvangen.

 

Leerkrachten en ouders OPR Brabantse Wal

 

 

 

 

Bijlage: Beschrijving presentaties

 

Beschrijving presentaties

Van de volgende presentaties kunt u er twee volgen. We vragen u op het inschrijfformulier 4 keuzes aan te geven. We proberen iedereen zo veel mogelijk in te delen bij de eerste 2 keuzes.

 

1) Starten op de basisschool 

Er zijn vragen over de ontwikkeling van je peuter. Je peuter heeft speciale aandacht of ondersteuning nodig. Hoe gaat dat dan als je kind naar school toe moet? Een uitleg over de aanmelding en inschrijving op de basisschool, speciaal voor ouders van peuters met een zorgbehoefte.

 

2) De motorische ontwikkeling van jonge kinderen 

Op dit moment worden alle kleuters binnen het SWV Brabantse Wal gescreend op motorische vaardigheden. Er komen steeds meer signalen waaruit blijkt dat jonge kinderen weinig bewegen, ondanks het belang van bewegen van jonge kinderen bij het onderwijsproces en algehele gezondheid/fitheid. Hoe kun je als ouders deze ontwikkeling positief beïnvloeden?

 

3) Wat als taal niet vanzelf gaat? 

In deze workshop ervaar je als ouder hoe het is om moeite te hebben met de taalontwikkeling? Aan de hand van de poster “Jos heeft een TOS” kijken we naar hoe een taalstoornis zich uit.  Je krijgt informatie over de normale taalontwikkeling een taalachterstand en een taalstoornis. We bespreken welke ondersteuning er mogelijk is voor kinderen die moeite hebben met de taal en communicatie. We geven tips en adviezen hoe de taal van je kind te stimuleren en uit te dagen. 

 

4) Wat als horen niet vanzelf gaat? 

In deze interactieve workshop ervaar je als ouder hoe het is om moeite hebben met luisteren? Je krijgt informatie over de werking van geluid, het gehoor, hulpmiddelen en apparatuur. We bekijken welke gevolgen slechthorendheid heeft op andere ontwikkelingsgebieden. Ouders van slechthorende leerlingen delen ervaring a.d.h.v. de voorlichting “gewoon slechthorend”. We geven tips en adviezen hoe je de omgeving van een slechthorend kind kunt aanpassen. 

 

5) Handschrift 

Het goed en duidelijk kunnen schrijven (handschrift) blijft een belangrijke vaardigheid, vooral voor de schooltijd. De school leert het kind goed schrijven. Als ouders kunt u de school ondersteunen. Hoe verloopt dat schrijfonderwijs op de basisschool? Op deze vraag zal een antwoord worden gegeven

 

6) DCD 

Wanneer is een kind nu gewoon motorisch onhandig en wanneer is er meer aan de hand? Wat zijn de kansen en mogelijkheden als er daadwerkelijk sprake is van Developmental Coordination Disorder (ontwikkelingsstoornis van de coördinatie van bewegingen).

 

7) Dyslexie 

Wat kan ik als ouder als ik vermoed dat mijn kind dyslexie heeft? Wat doet de school? Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een vergoed dyslexieonderzoek? Welke mogelijkheden zijn er daarbuiten? In deze presentatie wordt uitgelegd wat de expertgroep dyslexie hierin kan betekenen.

 

8) Ondersteuning op de basisschool Hoe werkt Passend Onderwijs?

Wat gebeurt er als je kind vastloopt op de basisschool? Wie zorgt er voor extra hulp, waar komt het geld vandaan en wat kun je als ouders doen als je merkt dat je kind vastloopt? Een uitleg over maatwerk vanuit het samenwerkingsverband.

 

9) Titel: Ieder kind telt mee voor het CJG

In deze workshop wordt u duidelijk wat het CJG voor u kind(eren) kan betekenen. Wat zijn de voordelen om aan te melden bij het CJG? Wat biedt het CJG voor hulp en ondersteuning? 

 

10) Hoogbegaafdheid 

Wanneer spreek je van hoogbegaafdheid en wat kan het Steunpunt Hoogbegaafdheid voor uw kind en de school betekenen?

 

11) Sociale weerbaarheid  

Hoe kun je je kind helpen en steviger maken tijdens voor hem/haar moeilijke situaties

 

12) Faalangst  

Problemen op een andere wijze benaderen

 

13) Positive behaviour support 

Hoe kun je gedrag op een positieve manier sturen?

 

14) Hoog sensitiviteit Wat ervaren kinderen en hoe kun je hen ondersteunen in het omgaan met indrukken.

 

15) Puberbrein 

Wat kun je verwachten als je kind gaat puberen? Tips om er zo makkelijk mogelijk door heen te komen

 

16) Naar het voortgezet Onderwijs 1 

De overstap naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind spannend. Maar wat als je kind ook nog eens extra zorg nodig heeft? Waar let je op als ouder? Deze presentatie is speciaal voor ouders met een kind dat naar verwachting extra ondersteuning nodig zal hebben op het voortgezet onderwijs. Hoe laat je de aanmelding en overstap zo soepel mogelijk verlopen?

 

17) Naar het voortgezet onderwijs 2 

Tips en tops om je kind voor te bereiden. Hoe help je je kind met bijv huiswerk?

Deze presentatie is voor alle ouders van een kind in de bovenbouw met een ondersteuningsvraag door bijv autisme.

 

18) Motiveren van pubers 

Wat is motivatie nu precies? Hoe krijg je je puber gemotiveerd voor school? Achtergronden, tips en trics.