De expositie met voorwerpen op sterk water, die te zien is in het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum te Oudenbosch, is een maand langer te bewonderen.

De expositie bracht het bezoekersaantal deze zomer al op het niveau van heel 2017. Eind juni werd de zogenaamde ‘natte collectie’ gepresenteerd. De verzameling was voor de gelegenheid aangevuld met tientallen universitaire preparaten uit Amsterdam.  De objecten - veertien menselijke embryo’s,  ongeboren kalveren, hondjes, muizen en biggen en tal van wonderlijk misvormde misgeboorten, siamezen en vreemdsoortige vergroeiingen – bleken talloze bezoekers te intrigeren.

Juist de mogelijkheid om dit verstilde leven van nabij te bekijken, toont mensen de kwetsbaarheid en schoonheid van mens en dier. Het is meer emotie dan amusement.

 

vertedering

Voor samensteller en preparateur Niek Lieshout, die de expositie ook opende, is het de kunst om de organismen zo te presenteren dat ze begrip, verwondering en zelfs vertedering oproepen. De tentoonstelling vereist geduld en een scherpe blik. De bezoeker ziet bijzondere dingen, maar wordt gelijk gewaarschuwd niet te vluchtig te kijken. Wie die moeite neemt, wordt beloond met inderdaad een ademloze ervaring.

 

Lezing

De expositie is nog te zien tot en met eind oktober tijdens de openingstijden van het museum (of op afspraak voor groepsbezoeken). Eind oktober geeft Niek Lieshout ook een fascinerende lezing over de preparaten. Dat Lieshout een boeiende verteller is, bleek al tijdens zijn openingstoespraak in juni. Zijn referaat zal een mooie afsluiting zijn van de succesvolle tentoonstelling.