Een prachtige locatie voor een kampement op te slaan en een veldslag voor te bereiden

Op Fort de Roovere vond het afgelopen weekend tussen de aarde wallen een heuse nagebootste schermutseling plaatst uit de middeleeuwen. Bulderende kanonnen, Piekeniers en een cavalerie die zich niet zo maar gewonnen gaven overdag en ’s avonds gezellig onder elkaar een bourgondisch drankje namen, om zo de twist van de dag uit te spreken.

Foto's en tekst Bastin van Elzakkers