Verkiezingen; het is tijd om de kandidaten eens aan het woord te laten.

Zoals elke keer bij de verkiezingen geven we de partijen en de kandidaten de kans om uit te leggen waar ze voor staan en wat ze met onze stad van zins zijn. Op die manier kunnen onze lezers zich een eigen oordeel vellen bij de keuzevorming op welke kandidaat ze moeten stemmen. Aan het woord is Gertjan Huisman van de VVD.

 

Tot welke partij behoort u en waarom?

Ik ben lid van de VVD omdat ik me thuis voel bij het gedachtegoed dat we als burgers maximaal vrij moeten zijn en zo min mogelijk belemmerd moeten worden door een bemoeizuchtige overheid. 

 

Volgt uw partij landelijke richtlijnen en waarom voelt u zich daartoe aangetrokken?

We hebben alle vrijheid om in de gemeente onze eigen standpunten te bepalen. Een mooi voorbeeld is dat ik namens de VVD het initiatief heb genomen om een motie in te dienen om de kerncentrales in Doel te laten sluiten. Deze motie is door de gehele gemeenteraad aangenomen. 

 

Waarin zet u zich af tegen de landelijke politiek en kiest u voor lokale politiek?

Wij hebben korte lijnen naar de landelijke afdeling. Op de dag dat Philip Morris sloot had ik contact met Den Haag en in het weekend belde Mark Rutte en bood hulp aan. Er is uiteindelijk een stevig economisch plan gekomen dankzij Minister Kamp en Bert Pauli de gedeputeerde van de Provincie. Inmiddels hebben bijna alle oud werknemers een nieuwe baan.

 

Welke stappen staat u voor om de financiële positie van Bergen op Zoom te verbeteren?

De schuld is de afgelopen jaren door VVD wethouder Coppens verlaagd van 240 miljoen naar 200 miljoen. Dat geld hebben we niet door de inwoners laten ophoesten. Integendeel, de gemeentelijke belastingen zijn verlaagd. De hondenbelasting wordt zelfs verder afgeschaft. Door te groeien naar 70.000 inwoners en meer bedrijvigheid aan te trekken kan braakliggende grond worden verkocht. Dat levert geld op om de schuld te verlagen. De OZB en andere heffingen stijgen niet meer dan de inflatie.

 

Hoe profiteren de burgers van een sterker Bergen op Zoom, hoe merken ze dat in hun portemonnee?

Als we niets doen gaat de gemeente krimpen door de vergrijzing. Wij gaan de strijd aan om de gemeente te verjongen door jonge huishoudens aan te trekken. Doen we dat niet dan zullen de inwoners meer en meer moet gaan betalen om de voorzieningen zoals zwembaden, speeltuintjes en scholen in stand te houden. Dat voelen ze in hun portemonnee. De VVD wil daarom een nieuw bedrijvenpark in het verlengde van Sabic. Daar creëren we banen voor nieuwe inwoners. Zo houden de de gemeente ook betaalbaar. 

 

Welke sterke punten onderkent u in Bergen op Zoom en wat gaat u er mee doen?

Bergen op Zoom is gelegen tussen de bossen en het water en heeft  prachtige kleine kernen, woonwijken en een historisch centrum. Er is ‘never a dull day’ door de vele evenementen, vele sportverenigingen en de culturele organisaties. De gemeente heeft alle voorzieningen in huis die je je maar kan wensen. Zorg en onderwijs zijn breed beschikbaar. Wat meer kan wensen. De VVD wil wel dat de vensters open gaan om meer uit deze positie te halen. Dat willen we doen door veel sterker te gaan samenwerken met omliggende gemeenten. Ook gaan we de gemeente veel beter inzetten als centraal punt in de Delta. Dat betekent samenwerken met Zeeland, Zuid Holland en Vlaanderen op het gebied van economie, veiligheid, zorg, onderwijs en toerisme.

 

Hoe staat u in samenwerking binnen de regio, zoals De Brabantse wal, West-Brabant, Noord Brabant en dergelijke? Hoe geeft u dat vorm?

Wij zijn de initiatiefnemers van Netwerkstad Roosendaal-Bergen op Zoom. De praktijk leert dat dat stroef verloopt. Ook op de Brabantse Wal is met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht valt nog veel winst te behalen. De provincie moet meer oog hebben voor de middelgrote gemeenten zoals Bergen op Zoom. Nog te vaak zijn de vijf grote steden het eerst aan de beurt terwijl het grootste deel van de Brabanders daar niet woont. Wij zullen geen kans onbenut laten om de positie van de west Brabantse gemeenten te versterken. 

 

Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de binnenstad van Bergen op Zoom, aan industriële uitbreiding, uitbreiding van diensten sector, het binnenhalen van opleidingen binnen de stad?

De Binnenstad zal moeten verkleuren naar een veelzijdig  centrum waar ruimte komt voor dienstverlening, wonen, service, als aanvulling o de winkels en de horeca. Industrie is niet de eerste optie. De industrie in Nederland heeft het zwaar. De werkgelegenheid richt zich in rap tempo op andere sectoren zoals toerisme, kenniseconomie, biobased werkgelegenheid. Wij willen een duurzaam bedrijvenpark van 60 hectare aansluitend aan SABIC. Er is een VVD motie aangenomen om Bergen op Zoom als onderwijsstad te profileren. We hebben alle opleidingen in huis van speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. We gaan werk maken van een goede start van het HBO door de HAS maximaal te helpen om deze opleiding uit te rollen. Zo zetten we ons ook in om bij het station het regionaal politiekantoor voor west Brabant en Zeeland van de grond te krijgen.

 

Wat is uw beleving qua cultuur en op welke wijze wordt dat meegenomen in uw beleid?

Cultuur is het cement tussen de stenen. Zonder een rijk cultureel programma en goede voorzieningen valt de stad in slaap. In cultuur mag je investeren omdat elke euro die je erin steekt drie euro oplevert. Bovendien trekt het inwoners en bedrijven aan.

 

Wat zijn uw persoonlijke motieven om deel te nemen aan dit politieke spel en welke persoonlijke doelstellingen hanteert u zelf?

Ik zie de politiek niet als een spelletje. Het is een serieuze zaak die iedere inwoner raakt zodra de voordeur open gaat. Verkeer, parkeren, veiligheid, voorzieningen, straatverlichting, zorg, onderwijs, werkgelegenheid en ga zo maar door. Zelfs achter de voordeur bemoeit de politiek zich met de inwoners. Denk maar aan de jaarlijkse OZB belastingbrief die op de deurmat valt. Ooit zei iemand tegen mij :”doe jij niets met de politiek, dan doet de politiek iets met jou”. Dat maakte mij wakker om op te komen voor mijn denkbeelden en meningen door me actief in te zetten in de politiek.

Vaak heb ik het verschil kunnen maken, vaak ook niet. Niet voor mezelf maar voor mensen die op me stemden.

 

Wanneer is voor u uw deelname geslaagd?

Ik ga door met het betrekken van jongeren en ouderen bij de politiek. We hebben een jongerenfractie en een 50+ fractie naast de gewone fractie. Als we er in zijn geslaagd om de VVD als volkspartij een stevige positie in de raad te geven ben ik in die missie geslaagd. 

 

Politiek en politici hebben de laatste jaren een beschadigd imago (“ze gaan hun eigen gang en luisteren niet echt naar de burger zelf, zijn ongeloofwaardig, zitten er alleen voor eigen gewin”), hoe gaat u hier mee om en wat gaat u er aan doen om dit imago naar het positieve te trekken.

Wij hebben vaak mensen die in de fractievergadering komen inspreken, zijn zichtbaar bij bijeenkomsten en braderieën, krijgen veel meldingen van inwoners waar we direct mee aan de slag gaan. Gemiddeld werk ik 20 uur per week voor de inwoners van de gemeente. Dat is geen opoffering omdat ik gedreven ben om het verschil te maken in het belang van de lokale kiezers.