Stichting De Vierschaar neemt in 2013 een pas op de plaats. Het bestuur van Stichting De Vierschaar, die de Zoomerspelen organiseert, heeft na uitvoerig intern overleg besloten om geen uitvoeringen in 2013 te laten plaatsvinden.

Dit jaar was het laatste jaar van “Diederick, het kind van de rekening”. “De voorbereidingen voor het nieuwe openluchtspektakel”, aldus Piet van den Kieboom de nieuwe voorzitter van Stichting De Vierschaar, “ is zo intens dat het onverantwoord zou zijn om naast deze voorbereidingen ook nog eens een ander stuk in 2013 op de planken te brengen.”

Momenteel is men druk bezig met het schrijven van het nieuwe stuk. 2013 zal gebruikt worden om het publiek kennis te laten nemen van de voorbereidingen van de productie van de historische kleding, het ontwerpen en bouwen van decors en het inrichten van de logistieke organisatie achter dit grote openluchtspektakel. Tevens zal er in 2013 ook op bestuurlijk niveau versterking worden aangetrokken om zo de continuïteit van de Zoomerspelen in 2014 en jaren daarna te waarborgen. Piet van den Kieboom: “We zijn ons als bestuur bewust dat het niet spelen in 2013 een grote teleurstelling kan zijn voor spelers en medewerkers,maar we gaan zorgen dat spelers en medewerkers in een vroeg stadium nauw betrokken gaan worden bij de ontwikkeling van deze nieuwe productie. “

Over De Zoomerspelen Bergen op Zoom

Stichting De Vierschaar organiseert sinds 1996 jaarlijks een openluchtspektakel in Het Markiezenhof te Bergen op Zoom. De Stichting is in het leven geroepen door de Gemeente Bergen op Zoom om de traditie van klank- en lichtspelen nieuw leven in te blazen. Sinds 2003 gebeurt dit onder de overkoepelende naam "De Zoomerspelen Bergen op Zoom". De Stichting fungeert als koepelorganisatie voor verschillende toneelverenigingen en andere organisaties, verantwoordelijk voor kleding, decor, begeleiding etc. In totaal zijn er zo'n 400 vrijwilligers bij betrokken om dit spektakel op professioneel niveau voor elkaar te krijgen. Iedere nieuwe productie wordt in een twee-of driejarige cyclus opgevoerd. Onder andere de fraaie omgeving van Stadspaleis Het Markiezenhof met haar vele binnenplaatsen heeft als decor gediend voor de honderden spelers en figuranten.

Nog even nagenieten dan van eerdere spektakels?