Zondag 4 november begon DOSKO nog als koploper van de competitie aan de thuiswedstrijd.

West Brabant kent relatief veel motorrijders. Maar nu de eerste nachtvorst al gekomen is, de bladeren de wegen weer glad en gevaarlijk maken, zijn er veel rijders die het rijden zelf tot een minimum beperken en het stalen ros opsluiten in de garage. 

Ik keek nog eens twee keer naar de datum in de agenda van ’t Slik, het stond er toch echt hoor: maandag 19 november.

Het is alweer ruim enkele maanden geleden dat het toeval hen elkaar deed ontmoeten op Facebook. Een ontmoeting die leidde tot een bijzondere muzikale ontknoping.

Griekse nostalgie uit de zestiger jaren herleeft. Het Roosendaals Griekse ensemble Omonia heeft zich de laatste tijd sterk uitgebreid.

Bergen op Zoom in Sinterklaastijd georganiseerd door Stichting Sint Nicolaas. Al eerder lieten we weten dat zaterdag 17 november de intocht van Sinterklaas verwacht wordt.