Spuit Elf kwam altijd als laatste en eigenlijk ook altijd nét een beetje te laat.

“Daar heb je spuit elf,” zeiden ze dan: “die loopt weer achter de feiten aan”. En dat zeiden ze niet zomaar, dat ging vroeger écht zo. Als brandweervoertuig nummer11 eindelijk was aangekomen, hadden de andere brandweerwagens al het water al opgepompt en spoot Spuit Elf alleen maar modder! Geen brand mee te blussen   dus...

Onze vastenavend-versie van Spuit Elf bestaat ook al heel erg lang. Die werd in 1923 gebouwd. Het voertuig is vanaf die tijd jarenlang als echte brandweerwagen in gebruik geweest, totdat we het in de jaren’60 naar Bergenop Zoom hebben gehaald. Vanaf dat moment spuit het voertuig geen water meer en ook geen modder. Waar Spuit Elf komt is het feest, dus hij spuit nu alleen maar confetti! Dat bouwjaar betekent natuurlijk dat we binnenkort zijn 9x11 jarig jubileum mogen vieren. Om precies te zijn in 2022, het jubileumjaar van 7x11 jaar naoorlogse Vastenavend. We zouden geen Krabben zijn als we daar niet wat van zouden maken! Dat doen we om te beginnen door een “bouwplaat” uit te brengen, want dan kan iedereen aan de slag. In een mum van tijd knutsel je dan zelf een prachtige maquette van Spuit Elf in elkaar! Of...je geeft zo’n bouwplaat cadeau aan iemand van wie je heel erg houdt.

Leuk voor in de schoen of voor onder de kerstboom! De bouwplaat kost strak self euro enhij is tekoop vanaf vrijdag 27 november bij Boons Supermarkt, deBergse Dumphal, Primera Zonneplein en Dietvorst Feestartikelen.. Zorg dat je er op tijd bij bent! Wees zelf geen Spuit Elf!

Persbericht: SPUIT 9x11, wa’s da nou?

Spuit Ellef kwam altij as leste en feitelek ok nog ‘s altijd nét ‘n bietje te laat.“Dèèr edde spuit ellef,” zeeje ze dan: “ij kom wir mè z’n kont van achtere!”. En dan was dan gin flauwekul, da ging vroeger écht zo. As brandweervoertuig nummer ellef eindelek was aangekomme, dan adde d’andere brandweerwages al ‘t water al opgepompt en spoot Spuit Ellef allééneg mar slik. Modder! Gin brand mee te blusse dus...

Onze vastenavend-verzie van Spuit Ellef besta d’ok al éél erreg lang. Die wier in 1923 gebouwe. Vanaf die tijd is t’ie jaar-in-jaar-uit as echte brandweerwage gebrukt gewist, tot damme in de jare ‘60 die ’n oto nar Berrege n’ebbe ge’aald. Vanaf da memènt sput ie gin water mir en ok gin slik. Waar Spuit Ellef kom d’is ‘t féést, dus ij sput nouw allééneg mar kefètti! Nou beteke’t da bouwjaar netuurlek damme binnekort z’n 9x11 jareg jubeleejem magge viere. Om persies te zijn in 2022, ‘t jubeleejemjaar van 7x11 jaar naaroorlogse Vastenavend. Me zouwe gin Krabbe zijn amme dèèr nie wa van zouwe make! Da doen me om te beginne deur ‘n “bouwplaat” uit te brenge, want dan ken iederéén aan de slag. In gin mum van tijd knutsel’de gij dan zellef ‘n prachtege makette van de spuit in mekaar! Of... ge gif zo’n bouwplaat kedo aan iemand van wie ge éél ard ouwt. Leuteg vor in de schoen of vor onder de kerstbòòm! De bouwplaat kost sebiet ellef euro en ij is te kòòp vanaf vrijdag 27 november bij Boons Supermarkt, de Bergse Dumphal, Primera Zonneplein en Dietvorst Feestartikelen..

Zurreg dagge d’r op tijd bij zijt! Ben zellef gin Spuit Ellef!