Het was afgelopen zaterdag bomvol in de Rabobank, er was overduidelijk iets aan de hand.

Het was de Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom die haar 50-jarig bestaan vierde. Een bijzondere middag mocht je het inderdaad wel noemen. Nadat iedereen zijn plaatsje gevonden had, nam Koert Damveld als voorzitter het woord. Hij ging terug in op het vijftigjarig bestaan en was verheugd over de grote opkomst van leden. Ook Burgemeester Petter was aanwezig, en zeker niet voor niets. Nadat hij Koert afloste op het spreekgestoelte, ging hij allereerst in op het feit van 50 jaren inzet als geschiedkundige kring, maar later wilde hij toch één lid naar voren. Gertrude van Roode - Verhees werd geprezen om haar tomeloze inzet om archieven door te spitten, foto's te inventariseren, en wat al niet achter de schermen ter ondersteuning van tal van projecten zoals het jubileum cadeautje: Bergen in Brokken. Gertrude heeft ook bij andere verenigingen haar sporen van verdienste achtergelaten. Daarom was Burgemeester Petter verheugd om te mogen melden dat het de Koning behaagde om Gertrude te benoemen als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Met plezier spelde hij haar dan ook de bijbehorende versierselen op.

 

Na deze ceremonie was het woord aan Piet Juten. Op geheel eigen wijze nam hij de aanhoorders mee terug in zijn tijd als jongen. Het roetje door de stad werd een opsomming van bijzondere gebouwen die verdwenen waren, bij elke vermelding deed hij een brok speculaaskoek in een grote glazen pot. Het publiek lag in een deuk bij de opsomming van anekdotes. Aan de andere kant was het een treurig relaas van gebouwen en bijzonderheden die voor eeuwig verloren zijn gegaan. Zie daar ook de strijd van Piet om te voorkomen dat er nog meer geschiedenis afgebroken wordt zonder rationele beoordeling en plan.

 

Vervolgens werd het boek "Bergen in Brokken" gepresenteerd. Het is het jubileumcadeau aan de leden. Het is een doorgaan van vergane panden, een duik in het verleden. Alle redactieleden werden bedankt en het eerste exemplaar werd overhandigd aan voorzitter Koert Damveld, die prompt dat boek doorgaf aan Burgemeester Petter. Toen werden alle leden van het eerste uur, leden van 1968, naar voren geroepen om hun speciale met eigen naam gekalligrafeerde exemplaar te ontvangen. 

Als laatste wilde de voorzitter iemand naar voren hebben die dit hele jubileum georganiseerd had. Marc van der Steen, duizendpoot en organisator pur sang, had zich van deze taak gekweten en aldus de voorzitter had niemand deze helse klus zo accuraat, efficiënt en voortvarend kunnen klaren.

 

Wat restte was nog een groepsfoto van alle redactieleden van Bergen in Brokken.

 

Het boek is te koop bij de boekhandels Vander Kreek, Quist en Vermeulen te Halsteren. Wie geïnteresseerd is moet haast maken, er zijn slechts een driehonderdtal exemplaren voor de verkoop beschikbaar.