Merck Toch Hoe Sterck hoe er een convenant werd ondertekent door een afgezant van prins Maurits.

Een mooi stukje straat theater in de Bergse binnenstad. Waar de Spanjaarden de aftocht moesten blazen. Na een ruzie die ontstond werd het gesust door de afgezant, die ook het convenant voor verdraagzaamheid heeft ondertekend en heeft meegenomen. De laatste woorden waren, “ Nou wegwezen en niet meer omkijken of terug komen”.

Foto's en tekst Bastin van Elzakkers