Vijf derdejaars communicatiestudenten van Avans Hogeschool doen onderzoek naar miscommunicatie vanuit de gemeente rond nieuwbouwprojecten.

Voor hun opdracht hebben de studenten het bouwproject 'Op de Weele' in Bergen op Zoom als onderwerp gekozen, dit naar aanleiding van berichten over ontevreden bewoners die verschenen zijn in de pers. 

De studenten kwamen de zaak op het spoor nadat ze in verschillende media negatieve berichten over het project hadden gelezen. Bewoners van de wijk De Nieuwe Kaai voeren sinds oktober actie tegen de bouwplannen van project 'Op de Weele', waar o.a. een flat van 25 meter hoog wordt gerealiseerd. Op 3 oktober werd tijdens een informatieavond bekend dat dit gebouw pal naast het Groot Arsenaal gebouwd zou worden. De bewoners beweren niet of fout geïnformeerd te zijn over deze plannen. Reden voor de vijf communicatiestudenten om naar de communicatie vanuit de gemeente rond dit project onderzoek te doen. 

Voor hun onderzoek hebben zij eerst gekeken in hoeverre zij zelf informatie over het project konden vinden en stuitten zij net als de vele bewoners die actie voeren tegen de hoogbouw op onduidelijke en tegenstrijdige informatie. 

Zo spreekt de gemeentelijke website scheldevesting.nl nog steeds over minder woningen dan dat er uiteindelijk op het deelgebied gebouwd gaan worden. Terwijl deze website door de gemeente wordt aangemerkt als betrouwbare informatiebron. Ook vonden de studenten het bestemmingsplan niet duidelijk over de te realiseren hoogte van het gebouw. 

 

Onderdeel van het onderzoek door de studenten is ook om met betrokkenen te spreken. Zo hebben zij donderdagavond in Bergen op Zoom bij het Spiritum, direct naast het bouwproject, gesproken met Piet Juten, voorzitter van Vereniging Binnenstad en enkele bewoners van de wijk 'De Nieuwe Kaai'. Uit dit gesprek kwam naar voren dat de Vereniging en de bewoners vinden dat de gemeente steken heeft laten vallen. Zij hadden veel eerder bekend kunnen maken wat er gebouwd zou gaan worden, dit moeten vermelden op scheldevesting.nl en in de bestaande schetsen van de wijk op moeten nemen. De laatste twee acties zijn tot op de dag van vandaag niet opgepakt. 

 

De studenten hopen met hun onderzoek de gemeente Bergen op Zoom een onderbouwd advies te kunnen geven om miscommunicatie rond nieuwbouw in de toekomst te kunnen voorkomen.