Normaliter ga ik niet in op inhoudelijke discussies als het gaat om de carrousel die Verkiezingen heet.

Via de site BoZinBeeld.nl leg ik alle partijen een standaard vragenlijst voor en projecteer ik letterlijk de antwoorden op mijn site. Het is aan de kiezer wat hij of zij vervolgens met die informatie doet. We leven in een democratie en we mogen blij zijn en ons gelukkig prijzen dat we een stelsel kennen waarbij wij als burger onze invloed kunnen gebruiken door te kiezen op een kandidaat naar onze voorkeur.

 

Dit keer maak ik een uitzondering en ga ik op persoonlijke titel in op de situatie rondom de PVDA. Mijn vader bracht ons als kind al bij dat dit de enige partij "voor ons arbeiders" was. Als kind uit een arbeidersgezin heb ik dan ook vaak op deze partij gestemd. De kandidaten op de verkiezingslijst waren over het algemeen mensen die de deskundigheid, de ervaring en de draagkracht van veel kiezers kennen als het gaat om de volgorde van die verkiezingslijst. En daar gaat het nu naar mijn mening totaal buiten de zin van de praktijk. Joey van Aken, een nieuwkomer in de Bergse poltiek, een persoon die amper een paar maanden in het Bergse woont en de stad en haar gemeenschap eigenlijk helemaal niet kent, een man ook waarvan nog helemaal niet aangetoond is dat juist hij de drager van de Bergse tak van het PVDA moet worden, juist hij wordt door de kiescommissie op plaats 1 gezet. Mensen met aangetoonde ervaring, kennis en draagkracht als Han Verbeem zou je op zo'n positie verwachten. Mensen als Abdelaziz Danjaoui, die na Ad van der Wegen bij de vorige verkiezingen de meeste voorkeurstemmen had, vind ik ook niet terug.

 

Nogmaals, het gaat mij niet om het individu. Het is aan de Bergse bevolking om haar voorkeur uit te spreken tijdens de verkiezingen. Maar in een periode waarin het vertrouwen in de politiek op een laag peil staat, doet de schimmige stoelendans binnen de PVDA denken aan een spel achter de schermen, in het ivoren torentje, ver buiten de greep van de openbaarheid. De verkiezingscommissie schermt met het standpunt dat het allemaal "conform de richtlijnen" gaat. Maar voor de kiezers is het maar alsof ze "weer" bij voorbaat buitenspel gezet worden bij de verkiezingen. Immers de verkiezingslijst is de eerste manipulator bij het doen kiezen door de mensen, het is het eerste mechanisme van een partij om de zin van de partij door te zetten in weerwil van de kiezers. Van een afstand zie je nu van alles in kranten verschijnen, worden er halve argumenten naar ons als kiezer geventileerd en is er maar één ding kristalhelder: Het is pure schimmigheid wat de PVDA ons voorschotelt en dat kan zeker niet als positief ervaren worden. Het lijkt er op dat er verschillende krachten binnen de partij hun twist uitvechten waarbij de notabelen van de partij hun macht dreigen uit te spelen. Op mij is er maar één reactie hierop: de indruk die ik nu heb sterkt mij in mijn gedachte dat de politiek veel te ver van ons als burger, ons als kiezer, komt te staan. En daarmee wordt direct onze vrijheid en democratie in het gedrang gebracht.

 

Laat de kiezer maar bepalen, als ze op de PVDA stemmen, welke kandidaat de voorkeur krijgt. Ik zelf vind het zelf hoogst twijfelachtig dat iemand die niets meer weet van de Bergse gemeenschap dan een avondje stappen en een keer de Vastenavend bezocht te hebben, een persoon ook waarvan het maar af te wachten is hoeveel Bergenaren op hem zullen stemmen, dat juist deze totale nieuwkomer die nog niets voor ons betekend heeft naar voren wordt geschoven als kandidaat nummer 1!! Sterker nog, ik vind het een klap in het gezicht van mensen als Han Verbeem die al zo lang succesvol in actie is voor onze gemeenschap namens de PVDA. Het siert hem dat hij niets in de media gebracht heeft, maar ik kan me voorstellen dat bij hem van alles kookt.

 

 

Sonn